Гимназия

Вакансии

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium otsib oma meeskonda muusikaõpetajat täistööajaga. Õppekeel on eesti/vene.

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (Haridus- ja teadusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 2 p 2), eesti keele oskust C1 tasemel, täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust ning soovi töötada lastega.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Muusikaõpetaja" e-posti teel konkurss2021@mreal.ee hiljemalt 01.12.2021.a.

 

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord