Kooli elu

Uudised

Kas te olite hiljuti loomaaias?

news2021 167

24.mail käis 5.a klass loomaaias ekskursioonil. Ilm meid rõõmustas ning huvitavad faktid loomade elust panid imestama.

Katsusime elevandi saba otsas olevat tutti- see oli nagu plastmass! Nägime ka mao nahka- see oli imeilus? Isegi maitsesime kuuseoksi- oli maitselt nagu hapuöblikas.

 

Loov- ja uurimistööde kaitsmine

news2021 166

Lõppes 2020./2021.õ.a.praktiliste, loov- ja uurimistööde kaitsmine. Kokku edukalt kaitses oma töid 88 õpilast, nende juhendajateks oli meie kooli 34 õpetajat, 2 lapsevanemat ja 1 spetsialist väljaspool kooli. Suur tänu õpilastele, nende juhendajatele ja koordinaatoitele nende töö eest!

   

Traditsiooniline Maijooks 021.

news2021 165

Oleme meie traditsioonidele truud. Juba mitu aastat järjest osaleb meie kooli võistkond maijooksus. Teist aastat toimub see üritus virtuaalkeskkonnas, kus iga osaleja saab läbida valitud distantsi temale mugaval ajal maikuu jooksul.

22.mai hommikut alustasime me meie linna ilusaimas promenaadis ning läbisime 7 kilomeetrit.

   

Lõbus lauluke.

"Olgu väljas tuul, meil on ikka hea tuju ja me jagame seda teiega!"- laulavad meie tublid laulukoori lapsed. Kuulake ning teie tuju muutub kindlasti paremaks!

   

Lugupeetud koolipere!

2021 05_predmetnedelja

Ajavahemikul 24.05-28.05 meie gümnaasiumis toimub ainenädal "Migratsioon meie peres". Antud teema on valitud põhiliseks sellel aastal kõikidele asotsieeritud UNESCO koolidele.

   

Tööpakkumised

pakkumine 2021 05

   

ROHELISE KOOLI uudised

news2021 163

Palju õnne meie gümnaasiumi perele-taotlus rohelise lipu saamise kohta kolmandat korda toetati ning Roheline lipp endiselt on meie kooli uhkuseks ! Oleme õnnelikud, et meie pingutused ökoloogilise eluviisi propageerimiseks ja loodusressurside säästlikus kasutamises on nii kõrgelt tunnustatud. Lõppev õppeaasta oli meil ebatavaline, palju aega õppisime me distantselt, kuid vaatamata sellele suutsime me korraldada palju huvitavaid üritusi ja projekte, mis toetasid keskkonna puhtust ja loodushoidu. Meid toetasid ka meie vanemad, kes osalesid paljudes aktsioonides ja ergutasid meid.

Suur tänu kõigile ideede, osalemise ja toetuse eest! Tulevik on meie kätes!

Reedel, 4.juunil, Keskkonnapäeva eel 11.00-13.00 võib ühineda iga-aastase Rohelise kooli online konverentsiga (viide), kus antakse Roheline Lipp meie gümnaasiumi esindajatele.

   

Palju õnne!

news2021 162

Füüsika Vabariikliku Olümpiaadi II astme diplom on nüüd 9.c klassi õpilase Kirill Tselovalnikovi käes! Veel kord, palju õnne!

   

PARIM MAIIKUU KLASSIJUHATAJA

2020 kuu klassijuhatajaet

2020./2021.õppeaasta kuulutati Tallinnas välja Klassijuhataja emaatiliseks aastaks, et rõhutada klassijuhataja rolli rohkem kui varem, hinnata teda kui iga lapse arengu pooldajat.

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

On meeldiv mõelda, et meie kool Koos Tallinna Haridusametiga sõlmis vaba tahe leoingut, et hinnata ja tunnustada meie õpetajaid.

kõik koos same me rohkem hoolitseda meie õpetajate eest ning neid märgata. Märgake teie ka!

Kandidaate „Parim maikuu klassijuhataja" nimetusele võib esitleda koolipere mitte hiljem kui 1.06.2021 siin:

right-arrow-redPARIM APRILLIKUU KLASSIJUHATAJA

Kõikidest õigeks ajaks esitatud nominantidest, komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valib laureaati.

kuu klassijuhataja:

-vastutustundlik, avameelne ja innovaatiline;

- toetab oma isikliku eeskujuga ja tegevusega õpilaste õpivilumuste ja väärtushinnangute arengut;

-märkab iga õpilase tugevaid külgi, soove ja vajadusi;

-toetab õpilasi koos vanemate, aineõpetajate,huvitegevuse juhtidega ja teiste osapooltega individuaalse õpitrajektoori välja töötamises.

-arendab õpilastes kriitilist ja loovmõtlemist, ettevõtlikkust, kompetentsust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendust;

-kasutab erinevaid uuenduslikke meetodeid õpitulemuste ja tegevuste parimaks saavutamiseks

-on kompetentne, sihikindel, innustav

   

"Parim aprillikuu klassijuhataja" konkursi tulemused

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

Täname kogu koolipere, kes esitasid nominente aprillikuu klassijuhataja tiitlile. Kõik on väärikad! Komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valis laureate!

P1024924

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pere soovib tunnustada suure kogemusega klassijuhatajat Veera Kaparinat, kes töötab algkooli klassiõpetajana juba 24 aastat omades ka psühholoogi lisaeriala, mis annab talle võimaluse osutada õigeaegset abi oma õpilastele ja nende vanematele ning olla neile toeks igapäevases elus hakkama saamises ja elutarkuse õppimises.

Lapsed, lapsevanemad ja kolleegid on tema kohta öelnud järgmist "Inimlik, tähelepanelik ja vastutustundlik. Ta on valmis teadmisi edasi andma või abikäe ulatama rohkem kui seda vajatakse. Inimene, suure algustähega, õpetaja! Alati kättesaadav ja abivalmis, aitab kiiresti, on toeks olukorrast arusaamisel. Ta muretseb iga oma õpilase pärast. Kõige tähtsam on see, et laps ütleb, et armastab oma õpetajat! Oma ala professionaal! Tunnustus ja tugi aitavad mu lapsel alati julgust proovida ja end paremaks muuta!"

Õpiprotsessis Veera kasutab erinevaid metoodikaid ja võtteid, loob tundides probleemsituatsioone, pakub lahendamiseks mittestandardseid ülesandeid ning miniprojekte, annab õpilastele võimalusi esineda tunnis konsultandi või õpetaja rollis, teostada loomingulisi ülesandeid ja uurimuslikke projekte. Tema klassides on suurepäraseks tavaks lavastada enne Jõulupühi etendust, millesse on kaasatud kõik klassi õpilased, mida näidatakse nii lastevanematele kui ka paralleelklasside õpilastele.

Viimastel kuudel osalesid Veera õpilased tema juhendamisel ja eeskujul paljudes nii koolisisestes kui ka väljaspool kooli toimuvates konkurssidel, saades auhinnalisi kohti: õppeprogramm "Terved hambad", sügisnäitus "Kõige ägedam kõrvits", kooli ilukirja konkurss. Märtsis väljakuulutatud koolisiseses konkursis "Kõige liikuvam klass", mille raames pidid klassid ühe kuu jooksul liikuma, kõndima, jooksma, sõitma ratta- või tõukerattaga ning fikseerima oma tulemused, saavutas Veera eestvedamisel tema 3.klass algkoolis esimese koha tulemusega 2069 km. Õpetaja ise osales konkursil tulemusega 744 km tulles seega võitjaks koolitöötajate seas. Uhke tulemus ja igati positiivne eeskuju nii õpilastele ja kolleegidele, aga ka lapsevanematele!

P1024928

Tunneme uhkust, et selline suurepärane õpetaja ja klassijuhataja on meie kolleeg! Soovime Veerale ja tema õpilastele ka edaspidi ainult edu ja silmapaistvaid saavutusi!

   

Kevadised põllutööd

news2021 161

13.mail olid 2.a ja 1.a klasside õpilased Vabaõhumuuseumis, kus osalesid õppeprogrammis "Kevadised põllutööd" Õpilased töötasid gruppides, tutvusid taimedega, leidsid need ümbritsevas looduses. Nad tutvusid taimede istutamise saladustega kevadperioodil, vastasid väga teadlikult küsimustele. Tunni lõpuosas saadud teadmisi prooviti ka praktikas. Boonuseks said programmi lõbimise lõputunnistus ja piknik looduses.Koju tulid kõik õnnelikena!

Pildid on albumis

   

Lehekülg 9 / 152

«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»