Kooli elu

Uudised

Projekt KIK "Loomade kohastumused erinevates loodusvööndites"

8.septembril 9.a klass KIK programmi raames külastas Tallinna Loomaaeda.

2020news09 005

Õpilased tuletasid meelde eelmise aasta geograafia ja bioloogia õppeprogrammi, külastasid paksunahaliste voljeeri, troopikamaja, jääkarude maja. Aga kas te teate, miks elevandid liiguvad vaikselt? Aga millest koosneb ninasarviku sarv?

 

Vaba aja laat.

news2020 003

Igal aastal toimub meie gõmnaasiumis "Vaba aja laat". Laadal võib saada infot erinevate ringide töö kohta, spordiklubidest jms. Üritusel võivad osaleda kõik, kelle tegevus on suunatud tööle lastega.

Sellel õppeaastal laada formaat on muutunud-see ei toimu kooli seinte vahel , vaid digiformaadis. Õpilastele ja vanematele me esitame slaidprogrammi, kuhu koondame infot sellest, mida võiksid meie õpilased teha vabal ajal, kus käia, milles osaleda. organisatsioonide esindajaid palume saata meile plakateid, flaiereid ja lühivideoid(pikkusega kuni 1 min.) kuni 10.septembrini e-posti aadressilehuvijuht@mreal.ee

   

Me leppisime kokku selles, et meie koolis kestab koolirahu!

news2020 09_002

Sellel aastal meie gümnaasium liitus „Koolirahu" programmiga ja iga õpilane pani oma allkirja, millega kinnitas, et ta on valmis antud lepingut järgima! Koolirahu kontseptsioon oli välja töötatud 1990.-te aastate lõpus soome õpilaste ja Mannerheimi Lastekaitseliidu poolt. Soome koolisüsteemis see leping on mitteametlik hariduse tugevdamise nurgakiviks.

Koolirahu see on leping, mille eesmärgiks on see, et kogu kooliperele oleks kool kohaks, kus tunnevad nad end nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt ja sotsiaalselt turvaliselt: iga päev kogu aasta vältel.

Koolirahu tähendab, et:

Mittekedagi ei kiusata-ei ole ei psühhilist ega füüsilist vägivalda ei igapäevaelus ega internetis, ei koolis viibimise ajal ega peale tunde!

Keegi ei ole üksi- koos oleme tugevamad!

Iga koolipere liige tunneb end kollektiivi tähtsa osana-igaühel on olemas midagi, mis teeb ta eriliseks, see erilisus on hinnaline!

Vastavalt koolirahu lepingule igaüks koolis:

· märkab , kuulab ja väljendab tunnustust;

· tolerantne ja sõbralik;

· aktiivselt osaleb koolielus, armastab õppida ja õpetada;

väldib vägivalda ja mõnuaineid;

· annab oma panust selleks, et kool oleks ohutu ja meeldiv koht ning- mis on tähtis- tuleb kooli tervena, seega hoiab ennast ja teisi.

Järgime kokkuleppeid ning siis meie koolis toimib KOOLIRAHU!

   

Lugupeetud õpetajad ja vanemad, kallid õpilased!

1.september on piduluk teadmistepäev.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium õnnitleb Teid uue õppeaasta alguse puhul!

news2020 09_001Nii toredal päeval tahaks soovida, et see lõbus kooliaeg, mis on erinevaid sündmusi täis, oleks rõõmus ja meeldiv, et jõudu jätkuks kogu aastaks.Häid hindeid, kergeid kontrolltöid, huvitavaid tunde,ustavaid sõpru, kellega koos on kõik võimalik!

   

Lugupeetud lastevanemad! Kallid õpilased!

Juba varsti kohtume teiega, et alustada uut 2020./2021.õppeaastat.

KOOS, KOOLIMAJAS, ÕPPEKLASSIDES, KOOLIPINKIDE TAGA!

Eelmise õppeaasta lõpp oli vägagi ebatavaline. Ilmtingimata jääb kauaks meelde distantsõppe kogemus, oma aja planeerimine, õppematerjali iseseisev omandamine õpetajate juhendite järgi, oskus operatiivselt reageerida ja lahendusi leida ning palju muud. Ning mis on peamine-hoolida üksteisest.

COVID-19 viirus pole kuhugi kadunud. See oli ja on ka praegu ning me peame õppima sellega elama meie ühiskonnas. Kuid paljuski meie edaspidine koosviibimine ja kontaktõpe sõltuvad ainult meist.

Me kutsume teid

kohusetundlikult ja tähelepanelikult suhtuda oma tervisesse, haigestumise korral jääda koju;

järgida hügieeni üldreegleid ja vältida inimeste suures kogunemises viibimist;

juba praegu soetada endale vahetusjalatsid. Spordijalatsid ei ole vahetusjalatsid. Hoone puhtus suurel määral sõltub sellest;

juhul , kui õppeaasta alguse eel te tulite välisriikidest , mille kohta on ette nähtud eneseisolatsiooni aeg, viivitamatult teavitage sellest klassijuhatajat ning püsige 2 nädalat kodus järgides eneseisoleerimise nõudeid.

Info riikidest võib vaadata siit: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele

Sellel ajal laps viibib distantsõppes, saades õpetajatelt juhiseid ülesannete täitmiseks ning õppematerjalide omandamiseks e-kooli kaudu ning kooli e-posti teel.

Vältimaks kooli kinnipanemist ja distantsõppele üleviimist olukorra stabiliseerumiseni võtame me ette järgmised abinõud:

;koolis on välja töötatud viiruse leviku ennetamise plaan meetmete kirjeldamisega, mida võtab kool ette erinevates olukordades viiruse avastamises.Aga kool- need on õpilased , koolitöötajad ning a TEIE, lugupeetud lastevanemad;

hakatakse mõõtma laste ja koolitöötajate kehatemperatuur, sest õppeprotsessis osalevad ainult terved lapsed ja koolitöötajad;

kool ostis kõik üldhügieeni järgimiseks vajalikud vahendid, kuid oleks kena , kui lapsel oleks ka isiklikud hügieenitarbed kaasas;

toimuvad muudatused ka õppeprotsessi korraldamises (tundide algus ja lõpp, sõltuvalt klassist on erinevad vahetundide ajad, õppesüsteem klassiti-igale klassile on kinnitatud konkreetne kabineti ruum) mis aitavad hajutada laste paigutamist hoones. Algaval õppeaastal meie gümnaasiumis on juba 811 õpilast ja 92 töötajat.

alates 01.09.2020 oleme me Google-kool, mis võimaldab õpetajatel ja õpilastel kasutada kõik Google poolt pakutavad võimalused distantsõppeprotsessi korraldamiseks;

on korraldatud ka hoolikas ja üksikasjalik ruumide koristamine;

operatiivne valmidus kooli üleminekuks distantsõppele (vajalikud tehnilised vahendid abi vajavatele õpilastele ja töötajatele,erinevate platvormide kasutamise juhendid, juhised õppeprotsessi, konsultatsioonide, hinnete parandamise jms korraldamiseks)

kallid lastevanemad, meil on alati rõõm teid koolis näha, KUID eelneval kokkuleppel ning täpselt määratud ajal.

 

Lugupidamisega ning peatse kohtumiseni,

Natalja Vergun

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi

direktor

   

Uue 2020/2021.õppeasta algus.

sep2020

Uue 2020/2021. õppeaasta algusele pühendatud pidulikud üritused toimuvad 1.septembril 2020:

kell 9:00 - 1.klasside õpilastele ja gümnaasiumi osa õpilastele

kell 11:00 - 2.-4.klasside õpilastele

kell 13:00 - 5.-9.klasside õpilastele

 

Vihmase ilmaga 1.ja 12. klasside aktus toimub aulas, 2.-11. klasside õpilastele toimuvad klassijuhataja tunnid kabinettides.

 

Peatse kohtumisteni!

Lugupidamisega,

TMRG

   

Tähelepanu 1.-6.klasside õpilaste vanemad!

paevik2020

Traditsooniliselt iga õppeaasta algul 1.-6.klasside õpilastele tellib meie kool klassipäevikud gümnaasiumi logoga ja lisainfoga koolist.

Klassijuhatajad jagavad päevikud pidulikus klassijuhataja tunnis 1.septembril.

Õpilaspäeviku hind on 3 eur.

Päevikuraha toovad õpilased klassijuhataja kätte septembri 1.nädalal.

Toetame meie gümnaasiumi traditsioone!

   

1.klassi lastevanemate koosolek

2020 sobran per klass et

   

Kooli kantselei tööaeg

kantselei too

   

Tööpakkumised

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium otsib oma meeskonda õa 2020/2021 õpetajaid järgmiselt:

 

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat täiskoormusega (õppekeel vene keel, põhikool);

inimeseõpetuse õpetajat osalise koormusega (õppekeel vene keel, põhikool);

geograafiaõpetajat osalise koormusega (õppekeel vene keel, põhikool);

eesti keele teise keelena õpetajat täiskoormusega;

inglise keele õpetajat asendusajaks täiskoormusega.

 

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel, eesti keeles õpetamise puhul C1 tasemel, täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust ning soovi töötada lastega.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Konkurss" e-posti teel direktor@mreal.tln.edu.ee hiljemalt 14.08.2020.a.

   

Kollektiivne puhkus

Käesolevaga teatame, et ajavahemikul 04.07.2020-02.08.2020 kogu gümnaasiumi personal on puhkusel.

otpusk 2020

Kiiret lahendust vajavate küsimuste puhul palume kirjutada mreal@mreal.tln.edu.ee. Ilusat suve k]igile! Kohtumiseni 3.augustil.

Lugupidamisega,

TMRG

   

Lehekülg 8 / 133

«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»