Kooli elu

Uudised

Loodust jälgimas

news2021 157

11.mail 2.b klassi loodusõpetuse tund oli kooliõues.

 

Tallinna päeva e-etteütlus

news2021 156

Tallinna päeva eel, 14. mail kell 12 on kõik eesti keele huvilised oodatud end proovile panema Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäevale pühendatud e-etteütlusel. Juba praegu on võimalik panna proovile oma teadmised kirjavahemärkide, eelkõige komade kasutamisest.

Eesti keele õpetajate Kristi Koidu ja Kaia Rosina koostatud testid leiab keskkonnast Kahoot.

Enne etteütlust on kõigil keelehuvilistel võimalik värskendada oma teadmisi eesti keele õpetajate juhendatud ettevalmistustundides. 28. aprillist saab vaadata videotundi teemal „Suurtähtlühendid" (õpetajad Igor Kaasik ja Krista Nõmmik). 3. mail avaldatakse ka video teemal „Kokku- ja lahkukirjutamine" (õpetajad Piret Järvela ja Irene Artma) ning 10. mail teema „Suur ja väike algustäht" (õpetaja Seoriin Jõgise).

Kõiki videoid ja hiljem ka etteütlust saab jälgida etteütluse veebilehel, Tallinna Facebook'i lehel, Instagramis, Youtube'is.

Esimese videotunni link

Teise videotunni link

Lisaks on teinud etteütlusel osalemiseks üleskutse Andreas Poom, tema video saab alla laadida siit: Andreas Poom.mov lisandus video ka Pluutoga

   

Kevad tuli!

Meie kooli laulukoor rõõmustab meid jälle ja me jagame rõõmu teiega, sõbrad! Kuulake laulu "Kevad" ja kindlasti naeratage!

   

Šokolaad

news2021 155

Sellel õppenädalal 2.a klassi õpilased said šokolaadi valmistamise saladusi teada. Lahendati "magusaid" ülesandeid matemaatika tunnis, tööõpetuses katsetati end šokolatje rollis. Šokolaadi valmistamise protsessiks läheneti loominguliselt ja kasutati erinevaid lisandeid: pähkleid,küpsiseid, riisipalle, maasikaid. ŠOKOLAAD TULI VÄGA MAITSEV VÄLJA.

   

Palju õnne!

news2021 154

8.b klassi õpilane Anna Butkovskaja on Moskva linna pedagoogilise ülikooli korraldatud VI Rahvusvahelise online-lugemisolümpiaadi "Raamatu urg" auhinnasaaja. 2021.aastal olümpiaadil osales rohkem kui 440 inimest. need olid lugejad vanuses 12-59 aastat, õpilased , üliõpilased, õpetajad ja metoodikud, tuutorid, raamatukoguhoidjad, vanemad Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast,Israelist, Kazahstanist, Eestist ja Itaaliast arutasid raamatuid, lõid temaatilisi kogumikke, suhtlesid, täitsid loomingulisi ülesandeid, kirjutasid esseid. Oleme sinu tulemuste üle uhked, Anna ja soovime sulle edu ka tulevikus! Peavõit on sul veel ees!

   

Palju õnne!

news2021 153

9.c klassi õpilane Kirill Tselovalnikov sai füüsika olümpiaadi Vabariiklikus lõppvoorus 2.koha! Soovime edu Kirillile ja tema füüsikaõpetajatele- Jekaterina Huseva ja Ivan Ignstovile. Palju edu tulevikus ja uusi võite!

   

PARIM APRILLIKUU KLASSIJUHATAJA

2020 kuu klassijuhatajaet

2020./2021.õppeaasta kuulutati Tallinnas välja Klassijuhataja emaatiliseks aastaks, et rõhutada klassijuhataja rolli rohkem kui varem, hinnata teda kui iga lapse arengu pooldajat.

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

On meeldiv mõelda, et meie kool Koos Tallinna Haridusametiga sõlmis vaba tahe leoingut, et hinnata ja tunnustada meie õpetajaid.

kõik koos same me rohkem hoolitseda meie õpetajate eest ning neid märgata. Märgake teie ka!

Kandidaate „Parim veebruarikuu klassijuhataja" nimetusele võib esitleda koolipere mitte hiljem kui 1.05.2021 siin:

giphyPARIM APRILLIKUU KLASSIJUHATAJA

Kõikidest õigeks ajaks esitatud nominantidest, komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valib laureaati.

kuu klassijuhataja:

-vastutustundlik, avameelne ja innovaatiline;

- toetab oma isikliku eeskujuga ja tegevusega õpilaste õpivilumuste ja väärtushinnangute arengut;

-märkab iga õpilase tugevaid külgi, soove ja vajadusi;

-toetab õpilasi koos vanemate, aineõpetajate,huvitegevuse juhtidega ja teiste osapooltega individuaalse õpitrajektoori välja töötamises.

-arendab õpilastes kriitilist ja loovmõtlemist, ettevõtlikkust, kompetentsust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendust;

-kasutab erinevaid uuenduslikke meetodeid õpitulemuste ja tegevuste parimaks saavutamiseks

-on kompetentne, sihikindel, innustav

   

Lõpukell.

news2021 152

16.aprillil viimast korda helises koolikell meie gümnaasiumi 12.klassi õpilastele. Vaatamata sellele, et üritus toimus online formaadis, kogu ürituse vältel oli tunda soojust ja hingelisusut, ilma milleta on raske lemmikõpilaste ja õpetajatega hüvastijätu ette kujutada.

Õpilased lõid video oma koolielust, mis tõi kaasa palju emotsioone. Oli kõik: naer, pisarad, naeratused, nukruse hetked. nii pikk ja oluline etapp meie õpilaste elust on nüüd läbi.

olid ka õnnitlused 11.klassi õpilaste poolt, kes on nüüd koolivõtme hoidjad.

Kõik, kes ei saanud otse-eetris üritust vaadata, saavad vaadata õpilaste loodud videoid endale sobival ajal.

Tuul tiibadesse, noored!

   

Parim märtsikuu klassijuhataja" konkursi tulemused

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

Täname kogu koolipere, kes esitasid nominente veebruarikuu klassijuhataja tiitlile. Kõik on väärikad!Komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valis laureate!

Komisjoni otsusega, mille koosseisu kuuluvad gümnaasiumi juhtkonna liikmed, õpilasnõukogu esindajad on märtsikuu klassijuhatajaks valitud Svetlana Zahharova.

Saage tuttavaks!

Svetlana Zahharova on 2.a klassi klassijuhataja.

Üle 30 aasta töötab ta algkooli õpetaja ja klassijuhatajana. Tal on ka logopeed-psühholoogi lisaeriala, mis annab talle võimaluse osutada õigeaegset abi oma õpilastele ning toetada neid argipäevaelus.

Õpetaja Zahharova on loominguline isiksus positiivse ellusuhtumisega, energiline ja alati naeratav.Ta pühendab palju aega ja energiat õpilaste arengule ja õpetamisele nii koolielus kui ka klassivälises tegevuses, mis kajastub tema õpilaste käitumises ja arengus ning annab aluse edukaks õppimiseks kooli vanemas astmes.

Kompetentse IT kasutajana ja selle ala spetsialistina aitab ta alati 2.a klassi vanemaid, õpetades neile midagi uut ja pälvides tunnustust nii vanemate kui ka laste seas.

Õpetamise protsessis kasutab õpetaja Zahharova erinevaid metoodilisi võtteid, loob probleemseid situatsioone tundides, pakub lahendamiseks ebatavalisi , ökoloogilisi ülesandeid ja mini –projekte, annab õpilastele võimaluse esineda klassis konsultandi või õpetaja rollis, täita loomingulisi ülesandeid ja uurimisprojekte.

Et õpilased tunneksid end edukatena, kasutab ta tavaliselt tundides erineva raskusastmega ülesandeid. Õpetaja kasutab tihti võimaluse korraldada tunde väljaspool koolimaja nt, muuseumides, loomaaias, õppekeskustes, parkides. Klassis on loodud palju traditsioone, üks nendest kostitada igat klassi külalist, ükski ei tule klassiruumist välja ilma naeratuste ja maiustusteta.

Viimastel kuudel õpetaja Zahharova juhendamisel tema õpilased osalesid paljudes konkurssides nii kooliseinte vahel kui ka koolist väljaspool võites auhindu : Mustamäe linnaosa joonistuste konkurss „Minu sõber", kooli ilukirja konkurss, aktiivne osalemine koolikonkursil „Kõige liikuvam klass". Kõik laste tööd on kogutud ja neist on näitused tehtud. Selle iluga võib tutvuda siin:

Уроки творчества во 2"А" классе

Кружок "Искусство" (2 классы)

Kuid meie õpetajal on olemas veel üks harrastus-aiandus. Oma suvilas varakevadest kasutab ta võimaluse, et sellega tegeleda. Aed suvemaja ümber on tal imeline!

2021 03_sz01

Märtsis kooli komisjon otsustas tunnustada veel üht klassijuhatajat ja see on 2.b klassi juhataja Diana Veiper.

Õpetaja Veiperi kohta ütlesid 2.b klassi õpilased ja vanemad ning ka kolleegid järgmist: õpetaja Veiper on kohusetundlik, korrektne ja kaastundlik klassijuhataja. Ta on alati valmis aitama, on õiglane, viib väga hästi online tunde. Ta on parim õpetaja maailmas! Ta on hooliv, sõbralik, toetab õpilasi ja vanemaid. Ta on meeldiv suhtlemises.Ta on kõiges parim! Õpetaja meeldib lastele ja see on väga tähtis.. Õpetaja Veiper on vastutustundlik ja kompetentne klassijuhataja. Ta hoiab lapsi ja vanemaid koolis toimuvaga kursis.Õpetaja toetab õpilaste arengut, märkab ja arendab nende tugevaid külgi,kriitilist ja loovat mõtlemist, toetab meeskonnatööd. Ta on sihikindel, arvestab õpilaste vajadusi ja soove.

Teda iseloomustavad rangus, taktitundelisus, nõudlikkus , õiglus, võime leida lähenemisviisi igale õpilasele.

2021 03_dv01

Oleme uhked selle üle, et nii andekad ja toredad õpetajad ja klassijuhatajad töötavad meie gümnaasiumis. Edu teile, lugupeetud kolleegid!

   

12.aprillil kogu maailmas tähistati kosmonautika päeva

news2021 1512.klasside õpilased kajastasid oma töödes seda teemat erinevates tehnikates: grattage, aplikatsioon, plastilinigrafika. Tööd tulid kosmilised välja.

   

Lugupeetud kolleegid, vanemad ja õpilased!

news2021 150b

Alates 2021.a aprillist haridustehnoloogi kohustusi täidab õpetaja Marina Ditina.

Marina Ditina töötab meie gümnaasiumis alates 27.08.2017.aastast vene keele ja kirjanduse õpetajana. Momendil on ta ka 5.b klassi klassijuhataja. Marina Ditina näitas end erinevate programmide ja huvitavate IT platvormide aktiivse kasutajana. Ta on alati uuele avatud, aitab uute teadmiset omandamisel õpilasi ja kolleege.

Haridustehnoloogi töö eesmärkideks on :

  • e-õppe korraldamine, arendamine ja juurutamine koolis
  • Info jagamine IT kohta, e-õppe võimaluste juurutamine õpilaste ja õpetajate seas
  • konsultatsioonide ja õppe korraldamine IT valdkonnas
  • õpetajate konsulteerimine ning tehnilise toetuse osutamine e-õppematerjalide koostamisel
  • IT valdkonnas koostöö ja arengu projektide loomine ja ellu viimine
  • õpetajate kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine IT valdkonnas
  • teiste kooli poolt püstitatud ülesannete täitmine haridustehnoloogiate valdkonnas

Lähimal ajal viiakse õpetajate ja õpilaste seas küsitlused, et välja selgitada vajadusi IT valdkonna teadmistes, meie koolipere nõrku ja tugevaid külgi IT sfääris ning ku on vaja rohkemat tehnilist tuge- Iga vastus on tähtis!

Konsultatsioonide aeg on eelneval kokkuleppel.

Lisainfo marina.ditina@mreal.ee

   

Lehekülg 4 / 146

«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»