Kooli elu

Uudised

Palju õnne!

news2020 046

29.10 osalesid 2c, 3c, 4c klassi õpilased (Mirzojan Arina, Nagornova Anna,Belokurov Rinat, Rogova Arina, Fadejev Tihhon, Jaružnõi Ignat) varajase keelekümluse loodusainete virtuaalsel olümpiaadil. Tublid! 

 

Кõige armsama kõrvitsa konkurss

news2020 045

Kui kuulutati kõige armsama kõrvitsa konkurss, siis ei saanud me ettekujutada, kui palju kõrvitsaid tekib meil koolis! 29.10. hommikul oli neid juba üle 50-ilusaid, huvitavaid ja armsaid! ning neid muudkui tuuakse ja tuuakse juurde! Kallid õpilased ja meie suurepärased vanemad, suur tänu , et aitate meil teha meie gümnaasiumi ilusamaks ja koolielu huvitavamaks!

   

Palju õnne!

news2020 044

3.a klassi ]pilane Arina Fomkina 24.oktoobril karate võistlustel «BUDÕLIN CUP Tallinn» kategooriates U10+28 kg ja kata ja sai 1.kohti. Tubli!

   

Keelelaager

news2020 043

Koolivaheajal oli Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis korraldatud keelelaager 9.klasside õpilastele lõpueksamiks ettevalmistamise raames. Kursusel osalejatele viidi läbi grammatika tundmisele ja sõnavara rikastamisele suunatud intensiivsed temaatilised tunnid. Õppimise protsessis suur tähelepanu oli pööratud kirjaliku ja suulise kõne arendamisele, kuuldu mõistmisele.Kursusel osalejad tutvusid lõpueksami struktuuriga, täitsid eksamiülesandeid. Viimasel laagri päeval käisid õpilased audiogiidiga bussiekskursioonil ning said palju huvitavat oma kodulinna kohta teada. Ekskursioon oli eesti keeles.

Täname meie gümnaasiumi eesti keele õpetajaid keelelaagris tõhusa töö eest ning keelelaagri koordinaatorit ja korraldajat Anneli Kristal.

   

Ülemaailmse kommide päev

 EUT12Ly01sA

18.oktoobril kogu maailma maiasmokad tähistasid ülemaailmse kommide päeva. Kunagi kommid olid mitte maiuseks vaid ravimiks ning neid müüdi apteekides. Selle sõnaga nimetati suhkrustatud puuvilju, mis kasutati ravi eesmärgiks. Apteekrid pakkusid komme ravimina köha ja närvihäirete vastu. Kuna sel päeval olime me koolivaheajal, siis 26.oktoobril, 2.veerandi esimesel õppepäeval otsustasime me meelitada kogu koolipere maitsva maiusega ja kinkida hea tuju kogu veeradiks. Tulge kooli õigel ajal, ärge hilinege ning teid ootab magus kingitus!

   

Lugupeetud lapsevanemad!

Pöörame teie tähelepanu sellele, et välisriigist tagasitulekul 14 päeva jooksul kehtib piirang vabale liiklemisele. üksikasjalikku informatsiooni momendil kehtivatest riiki sissesõidu reeglitest ja karantiini kehtestamisest võib tutvuda Politsei- ja piirivalveameti ning Välisministeeriumi kodulehtedel

granica

Juhul, kui teie laps viibis välisriigis, kust tagasitulekul kehtib 14-päevane karantiin, palume esimesel võimalusel teavitada sellest klassijuhatajat ning järgida kõiki karantiinil kehtivaid reegleid , ka seda, et kooli ei tohi tulla enne kehtestatud tähtaja lõppu. Me peame hoolima mitte ainult endast kuid ka meid ümbritsevatest inimestest.

Lugupidamisega, mõistvale suhtumisele lootes,

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium.

   

Lugupeetud eelkooli klasside vanemad!

 школьный-клипарт-png-4

Alates 2.novembrist 2020 taastame me eelkooli klasside tööd. Vältimaks inimeste saatjate suurt kogunemist eelkooli gruppide tööaegu on muudetud.

esmaspäev 15.45-18.30 Olga Homtšenko

esmaspäev 16.00-18.45 Ingrid Reiman

esmaspäev 16.15-19.00 Ljudmila Perepjolkina

Koolihoonesse saab sisse peasissepääsu uksest. Peafuajees 1.korrusel on paigaldatud termokaamera, mille kasutamise eesmärgiks on viiruse leviku vältimine ja õpilaste ja koolitöötajate tervise kaitsmine. kui termokaamera annab häiresignaali, meil on õigus last tundidesse mitte lubada. kui lapsevanem keeldub töödelda andmeid oma lapse tervise kohta või termokaamera abil lapse kehatemperatuuri mõõta, siis peab ta kirjalikult kinnitama, et laps on terve ning siis laps lubatakse õppekorpusesse termokaamerat kasutamata.

   

Konkurss kõige armsa kõrvitsa peale on avatud!

Kas te teate, et varsti on kõige oodatum sügise pidu?

Just nimelt! Kõik ootavad juba Halloween'i, mis on kõige jubedam ja kõige lõbusam pidu sügisel.

konkurs 2020 10 tokva

On aeg selleks valmistuda- esmaspäevast ootame eredaid ja kreatiivseid kõrvitsaid peo kaunistamiseks!

   

Oktoober on pudrukuu!

Koolivaheaeg on parim aeg eksperimentideks ja uuteks avastusteks!

On paras aeg maitsva pudru keetmiseks, uute ebatavaliste retseptide avastamiseks! Oktoober on traditsiooniliselt pudrukuu ja meie kool osaleb selles kasulikus ja huvitavas projektis. Ootame teie pilte sellest, kuidas te lemmikputru kodus vaaritate! Saame "PUDRUSÖÖJA 2020"võitjateks!

kawa2020

Igal klassil on võimalus superauhinda võita! Pakume ka anda tühjadele pudrupakenditele uut elu. Mis sul välja tuleb, kas robot, kass või hoopis loss? Laske fantaasial lennata!

Kõiki pilte palume saata aadressile huvijuht@mreal.ee

   

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi tunnustus „Kuu klassijuhataja"

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaaslaste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klassijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja vastutustunde toetaja. Rõõm on tõdeda, et meie kool, koos Tallinna Haridusametiga on sõlminud hea tahte lepingu, kus soovime leida koostööpartneritena võimalusi tunnustada ja väärtustada oma õpetajaid. Koos saame hoolida ja õpetajaid rohkem märgata. Märka Sina ka!

 2020 kuu klassijuhatajaet

Kogu koolipere saab esitada „Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi oktoobrikuu klassijuhataja" tiitlile nominente hiljemalt 1. novembriks siin:

PARIM OKTOOBRIKUU KLASSIJUHATAJA

Kõikide tähtajaks esitatud nominentide seast valib komisjon, kuhu kuuluvad juhtkonna ja õpilasesinduse esindajad, välja laureaadi.

Kuu klassijuhataja

on Vastutustundlik, Avatud ja Uuendusmeelne;

on meeskonnamängijana loonud oma klassis või kursusel meie-tunde, mis on toetanud üksteise väärtustamist ja tahet koos tegutseda;

toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist;

märkab iga oma õpilase tugevusi, soove ja vajadusi;

toetab õpilasi koos lapsevanemate, aineõpetajate, huvihariduse ja -tegevuse läbiviijate jt osapooltega individuaalse õpitee kujundamisel;

arendab õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsi- ja seoste loomise ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust;

rakendab õppimise tõhusamaks toetamiseks erinevaid ja innovaatilisi meetodeid ning jagab neid kolleegidega;

on pädev ja pühendunud, inspireeriv ja innustav.

Iga klassijuhataja on vääriline!

   

1.klassi õpilastesse pühitsemine

news2020 042

16.10. kõige nooremad meie õpilased said tähtsa kogemuse- nad läbisid 1.klassi õpilastesse pühitsemise. Õpilased hea meelega jagasid oma teadmisi, lugesid luuletusi, laulsid laule ja siis... ootas neid üllatus!Nende juurde külla tuli ehtne professor ning näitas põnevaid katseid!

Tere tulemast Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi perre!

   

Lehekülg 3 / 133

«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»