Kooli elu

Uudised

PARIM APRILLIKUU KLASSIJUHATAJA

2020 kuu klassijuhatajaet

2020./2021.õppeaasta kuulutati Tallinnas välja Klassijuhataja emaatiliseks aastaks, et rõhutada klassijuhataja rolli rohkem kui varem, hinnata teda kui iga lapse arengu pooldajat.

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

On meeldiv mõelda, et meie kool Koos Tallinna Haridusametiga sõlmis vaba tahe leoingut, et hinnata ja tunnustada meie õpetajaid.

kõik koos same me rohkem hoolitseda meie õpetajate eest ning neid märgata. Märgake teie ka!

Kandidaate „Parim veebruarikuu klassijuhataja" nimetusele võib esitleda koolipere mitte hiljem kui 1.05.2021 siin:

giphyPARIM APRILLIKUU KLASSIJUHATAJA

Kõikidest õigeks ajaks esitatud nominantidest, komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valib laureaati.

kuu klassijuhataja:

-vastutustundlik, avameelne ja innovaatiline;

- toetab oma isikliku eeskujuga ja tegevusega õpilaste õpivilumuste ja väärtushinnangute arengut;

-märkab iga õpilase tugevaid külgi, soove ja vajadusi;

-toetab õpilasi koos vanemate, aineõpetajate,huvitegevuse juhtidega ja teiste osapooltega individuaalse õpitrajektoori välja töötamises.

-arendab õpilastes kriitilist ja loovmõtlemist, ettevõtlikkust, kompetentsust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendust;

-kasutab erinevaid uuenduslikke meetodeid õpitulemuste ja tegevuste parimaks saavutamiseks

-on kompetentne, sihikindel, innustav

 

Lõpukell.

news2021 152

16.aprillil viimast korda helises koolikell meie gümnaasiumi 12.klassi õpilastele. Vaatamata sellele, et üritus toimus online formaadis, kogu ürituse vältel oli tunda soojust ja hingelisusut, ilma milleta on raske lemmikõpilaste ja õpetajatega hüvastijätu ette kujutada.

Õpilased lõid video oma koolielust, mis tõi kaasa palju emotsioone. Oli kõik: naer, pisarad, naeratused, nukruse hetked. nii pikk ja oluline etapp meie õpilaste elust on nüüd läbi.

olid ka õnnitlused 11.klassi õpilaste poolt, kes on nüüd koolivõtme hoidjad.

Kõik, kes ei saanud otse-eetris üritust vaadata, saavad vaadata õpilaste loodud videoid endale sobival ajal.

Tuul tiibadesse, noored!

   

Parim märtsikuu klassijuhataja" konkursi tulemused

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

Täname kogu koolipere, kes esitasid nominente veebruarikuu klassijuhataja tiitlile. Kõik on väärikad!Komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valis laureate!

Komisjoni otsusega, mille koosseisu kuuluvad gümnaasiumi juhtkonna liikmed, õpilasnõukogu esindajad on märtsikuu klassijuhatajaks valitud Svetlana Zahharova.

Saage tuttavaks!

Svetlana Zahharova on 2.a klassi klassijuhataja.

Üle 30 aasta töötab ta algkooli õpetaja ja klassijuhatajana. Tal on ka logopeed-psühholoogi lisaeriala, mis annab talle võimaluse osutada õigeaegset abi oma õpilastele ning toetada neid argipäevaelus.

Õpetaja Zahharova on loominguline isiksus positiivse ellusuhtumisega, energiline ja alati naeratav.Ta pühendab palju aega ja energiat õpilaste arengule ja õpetamisele nii koolielus kui ka klassivälises tegevuses, mis kajastub tema õpilaste käitumises ja arengus ning annab aluse edukaks õppimiseks kooli vanemas astmes.

Kompetentse IT kasutajana ja selle ala spetsialistina aitab ta alati 2.a klassi vanemaid, õpetades neile midagi uut ja pälvides tunnustust nii vanemate kui ka laste seas.

Õpetamise protsessis kasutab õpetaja Zahharova erinevaid metoodilisi võtteid, loob probleemseid situatsioone tundides, pakub lahendamiseks ebatavalisi , ökoloogilisi ülesandeid ja mini –projekte, annab õpilastele võimaluse esineda klassis konsultandi või õpetaja rollis, täita loomingulisi ülesandeid ja uurimisprojekte.

Et õpilased tunneksid end edukatena, kasutab ta tavaliselt tundides erineva raskusastmega ülesandeid. Õpetaja kasutab tihti võimaluse korraldada tunde väljaspool koolimaja nt, muuseumides, loomaaias, õppekeskustes, parkides. Klassis on loodud palju traditsioone, üks nendest kostitada igat klassi külalist, ükski ei tule klassiruumist välja ilma naeratuste ja maiustusteta.

Viimastel kuudel õpetaja Zahharova juhendamisel tema õpilased osalesid paljudes konkurssides nii kooliseinte vahel kui ka koolist väljaspool võites auhindu : Mustamäe linnaosa joonistuste konkurss „Minu sõber", kooli ilukirja konkurss, aktiivne osalemine koolikonkursil „Kõige liikuvam klass". Kõik laste tööd on kogutud ja neist on näitused tehtud. Selle iluga võib tutvuda siin:

Уроки творчества во 2"А" классе

Кружок "Искусство" (2 классы)

Kuid meie õpetajal on olemas veel üks harrastus-aiandus. Oma suvilas varakevadest kasutab ta võimaluse, et sellega tegeleda. Aed suvemaja ümber on tal imeline!

2021 03_sz01

Märtsis kooli komisjon otsustas tunnustada veel üht klassijuhatajat ja see on 2.b klassi juhataja Diana Veiper.

Õpetaja Veiperi kohta ütlesid 2.b klassi õpilased ja vanemad ning ka kolleegid järgmist: õpetaja Veiper on kohusetundlik, korrektne ja kaastundlik klassijuhataja. Ta on alati valmis aitama, on õiglane, viib väga hästi online tunde. Ta on parim õpetaja maailmas! Ta on hooliv, sõbralik, toetab õpilasi ja vanemaid. Ta on meeldiv suhtlemises.Ta on kõiges parim! Õpetaja meeldib lastele ja see on väga tähtis.. Õpetaja Veiper on vastutustundlik ja kompetentne klassijuhataja. Ta hoiab lapsi ja vanemaid koolis toimuvaga kursis.Õpetaja toetab õpilaste arengut, märkab ja arendab nende tugevaid külgi,kriitilist ja loovat mõtlemist, toetab meeskonnatööd. Ta on sihikindel, arvestab õpilaste vajadusi ja soove.

Teda iseloomustavad rangus, taktitundelisus, nõudlikkus , õiglus, võime leida lähenemisviisi igale õpilasele.

2021 03_dv01

Oleme uhked selle üle, et nii andekad ja toredad õpetajad ja klassijuhatajad töötavad meie gümnaasiumis. Edu teile, lugupeetud kolleegid!

   

12.aprillil kogu maailmas tähistati kosmonautika päeva

news2021 1512.klasside õpilased kajastasid oma töödes seda teemat erinevates tehnikates: grattage, aplikatsioon, plastilinigrafika. Tööd tulid kosmilised välja.

   

Lugupeetud kolleegid, vanemad ja õpilased!

news2021 150b

Alates 2021.a aprillist haridustehnoloogi kohustusi täidab õpetaja Marina Ditina.

Marina Ditina töötab meie gümnaasiumis alates 27.08.2017.aastast vene keele ja kirjanduse õpetajana. Momendil on ta ka 5.b klassi klassijuhataja. Marina Ditina näitas end erinevate programmide ja huvitavate IT platvormide aktiivse kasutajana. Ta on alati uuele avatud, aitab uute teadmiset omandamisel õpilasi ja kolleege.

Haridustehnoloogi töö eesmärkideks on :

  • e-õppe korraldamine, arendamine ja juurutamine koolis
  • Info jagamine IT kohta, e-õppe võimaluste juurutamine õpilaste ja õpetajate seas
  • konsultatsioonide ja õppe korraldamine IT valdkonnas
  • õpetajate konsulteerimine ning tehnilise toetuse osutamine e-õppematerjalide koostamisel
  • IT valdkonnas koostöö ja arengu projektide loomine ja ellu viimine
  • õpetajate kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine IT valdkonnas
  • teiste kooli poolt püstitatud ülesannete täitmine haridustehnoloogiate valdkonnas

Lähimal ajal viiakse õpetajate ja õpilaste seas küsitlused, et välja selgitada vajadusi IT valdkonna teadmistes, meie koolipere nõrku ja tugevaid külgi IT sfääris ning ku on vaja rohkemat tehnilist tuge- Iga vastus on tähtis!

Konsultatsioonide aeg on eelneval kokkuleppel.

Lisainfo marina.ditina@mreal.ee

   

Algkooliõpilased proovivad end telesaatejuhi rollis

news2021 149

Venekeelses kanalis Orsent TV jõuab lõpusirgele saadete sarja «RiDi-show» hooaeg, mille eesmärgiks on esitada laste teleauditooriumile spordilood laste silmade läbi. Esmakordselt telekanali praktikas 2020.-2021. a. hooajal telesaatejuhi rollis panid end proovile Tõnismäe Reaalkooli 3.klassi õpilane Dmitri Titov ja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 3.klassi õpilane Rinat Belokurov.

Alates septembrist Orsent TV eetris on olnud 12 saadet erinevatest spordialadest ka tervislikust toitumisest. Saadete eripära seisneb selles , et informatsiooni edastavad õpilased oma arusaamise kohaselt ja oma vaatevinklist. Muidugi osn saate unikaalsus ka saatejuhtide vanuses. Teleeetrina asi pole piirdunud, internetis Orsent TV kodulehel on kättesaadav saadete arhiiv nende eetrisse saabumise järjekorras.Orsent TV on vanim eratelekanal Eestis, mis töötab alates 1992.aastast, kanali saated on võimalik vaadata kogu Eesti territooriumil.

Kõiki RiDi-show saateid võib vaadata internetis.

   

Aga meil on tervete hammaste nädal!

news2021 148

Meie medõde vestles 1.klasside õpilastega ja rääkis neile kahjulikest bakteritest, miks hambadvalutama hakkavad ja kuidas hambaid hoida. Koos vaatasime, kuidas õigesti hambaid pesta ja nende eest hoolitseda.

   

Totaalne etteütlus

Jätkame meie etteütluse lugejaga, kes juba sellel laupäeval loeb meile Totaalset etteütluse teksti meie platvormil.

Marina Zastrogina on ere ja andekas meie gümnaasiumi vilistlane, kes hea meelega võttis vastu kutse osaleda meile nii tähtsas ürituses.

Kontrollida oma kirjaoskust te saate, kui registreerite

   

Totaalne etteütlus

Täie hooga käib ettevalmistus Totaalseks etteütluseks 2021-üheks tähtsaimaks aastasündmuseks.

Me uhkusega esitame teile meie gümnaasiumi platvormil etteütluse lugeja-Marina Zastrogina, meie gümnaasiumi vilistlane!

news2021 146a

Just tema ette lugemisel saate te 10.aprillil etteütlust kirjutada. Registreerimisel saate Marinale küsimusi esitada, ürituse juht esitab see talle ürituse ajal.

Link

Saage siis tuttavaks-Marina Zastrogina!

On sündinud Tallinnas, 2003.aastal lõpetas Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi kuldmedaliga.

Pikemat aega ta õppis ja töötas St.Peterburis, ta on magister marketingu alal. Aspirantuuris uuris ta telekommunikatsioonide mõju noorte soolistele stereotüüpidele. Erinevatel aegadel õpets ta sotsioloogiat St.Peterburi ülikoolides., töötas ürituste korraldamise alal, Peterburi Majandusfoorumil, XXII Taliolümpiamängude orgkomitees ja XI Paraolümpiamängudel 2021.a Sotšis.

2015.aastal tuli ta Tallinnasse tagasi, töötab ETV+ telekanalis eporteri ja pearedaktori assistendina.

Rahvusvaheliste festivalide Birgitta ja PÖFF vabatahtlik.

news2021 146b

   

Tervete hammaste nädal

news2021 145

5.-9.aprill.

Meie hambakesed rõõmustavad, kui me nende eest hoolitseme. Näita, kuidas sa neid armastad ja hoolitsed nende eest:

Entsüklopeedia " Õnnelikud hambakesed"

Loome koos entsüklopeediat "Terved hambad", kuhu kogume kogu infot meie õpilastelt.

Mida tuleb teha?

Tee video/foto, kuidas sa oma hammaste eest hoolitsed, lemmikhambaharja , kõige maitsvama hambapasta, kõige kasulikkuma toidu foto.

Joonista terve hammas.

Aga võib-olla kirjutad luuletuse või huvitava juttu hambast?

Kõik on teretulnud! Peaasi, et hambad oleksid õnnelikud ja terved!

Koos teeme entsüklopeediat sellest, kuidas õigesti hoolitseda hammaste eest, et need oleksid terved ja ilusad.

Võtame tööd vastu kuni 11.aprillini.

kogu infot saada e-maili aadressile konkurss@mreal.ee

   

Lugupeetd vanemad!

Pöörame teie tähelepanu sellele, et antud perioodil enamus gümnaasiumi töötajatest töötab distantselt. Gümnaasiumi kodulehel vastuvõttude aeg ei vasta reaalsusele. Kui teil tekib vajadus saada administratsiooni liikmete, spetsialistide ja õpetajate juurde vastuvõtule, palume kirjutada sellest otseselt inimesele, kellega te kohtuda soovite ning arutada sobiva kohtumise aega individuaalkorras.

news2021 143

Tähtis informatsioon:

gümnaasiumi juhtkonna e-posti aadressid

aineõpetajate e-posti aadressid

tugispetsialistide e-posti aadressid

Lugupidamisega,

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

   

Lehekülg 2 / 143

«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»