Kooli elu

Uudised

Saage tuttavaks!

Detsembri parim klassijuhataja - vene keele ja kirjanduse õpetaja MARINA DITINA!

news2021 107a

Marina Ditina töötab vene keele ja kirjanduse õpetajana koolis neljandat aastat. Marina on olnud mitme rahvusvahelise projekti osaleja, on UNESCO töörühma koordinaator. Aineõpetajana oma tundides üritab ta rakendada mitte-formaalse õppe meetodeid. Tihti oma tunde ja töölehti töötab ta välja ise. Korraldab palju rühmatöid, kus põhirõhk on mitte ainult tulemusel, aga ka rühmatööl kui protsessil: hindab iga õpilase aktiivsust, rahumeelset konfliktide lahendamise oskust, oskust aega õigesti kasutada (time-management). Õpetaja Marina õpilased sageli täidavad eneseanalüüsi tagasisidelehti või hindavad oma esinemisi suuliselt. Ta suunab neid leida oma töö tugevad ja nõrgad küljed, mille kallal oleks vaja veel töötada. Samuti annab ta õpilastele võimaluse olla õpetaja rollis: neil tekib võimalus iseseisvalt valmistada ette tund antud teemal, kus nad ise otsivad materjali, koostavad ülesandeid oma klassikaaslastele. Kõike seda kasutas ja jätkab kasutamist klassijuhatamise töös.

Neljandat aastat Marina on ka klassijuhataja ning eelmisel aastal lõpetas tema klass põhikooli. Juba see, et noor õpetaja nõustus kohe võtma enda kanda klassijuhataja rolli, on austuse, julguse ja enesekindluse näitaja ja on kiiduväärt! Oma klassi õpilastega käis ta tihti teatris õpetades neid hindama ja austama seda suurepärast ning omalaadset kunstisuunda. Tänavu Marinal on 5. klass. Õpilased ja lastevanemad väga hindavad, austavad ja armastavad oma noort ja sihikindlat õpetajat ja klassijuhatajat. Detsembris tema juhendamisel olev klass lähenes loovalt oma klassiruumi kaunistamisele ja nemad olid väärikad osalejad kõikides koolisiseste talve konkurssides: "Parim kalender", "Parim kuusepuu kaunistus", "Parim klass", "Parim karnevalimask". Olles detsembri lõpus kaugõppes osales Marina koos oma õpilastega videokonkursil "Pühade ootel". Tema klassilt laekus 10 videot. Ning meie oleme kindlad, et just õpetaja motiveeris oma õpilased osalema, ise saates video konkursile

news2021 107b

Oma eeskujuga nakatab ka oma õpilasi olla loomingulised ja ellu viia oma ideed. Õnnitleme ja soovime edu!

 

Kas te teate palju vee kohta?

news2021 106

Talviste tervisepäevade raames algkooli õpilased said meie kooli suurepäraselt medõelt palju huvitavat vee kohta teada. Nüüd nad teavad, kuidas õigesti vett juua, milleks vett puhastada, kuidas vett kaitsta ning milleks on vaja seda teha. Õpilased aktiivselt osalesid vestluses ja julgesti vastasid ka küsimustele.

   

Talispordipäevad!

news2021 105

Õppida on tore, kuid sportida on veel toredam! Küll on hea värskes õhus kohtuda klassikaaslastega liiuväljal! Kõik on nii tublid! Isegi need, kes pole kordagi uisutamas käinud, julgesti astusid jääle ja avastasid enda jaoks uisutamise. Need , kes oskavad uisutada, hea meelega näitasid oma sõpradele, kuidas uisutada tuleb. Praktiliselt iga õpilane, liiuväljalt lahkudes, ütles: "Peaks siin tihedamini käima!"

   

Toitlustamine

news2021 104a

Söögi ajad:

7.30 - 8.45 - hommikupuder

8.55 – 9.40 - 1. klassid

9.40 - 9.55 - 2. klassid

10.40 – 11.00 – 3.-4. klassid

11.45 – 12.05 – 5.-6. klassid

12.05 - 12.50 - gümnaasium

12.50 – 13.10 – 7.-9. klassid

Alates 11.01.2021 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis toitlustab RK Teeninduse OÜ. Kontakt Ülle Jahesalu: ulle.jahesalu@real.edu.ee

KOOLILÕUNA on õpilasele tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.

HOMMIKUPUTRU pakutakse kella 7.30 – 8.45, portsjon õpilasele maksab 0,20 eurot.

Arve hommikupudru kohta saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.

PIKAPÄEVA TOIT maksab 1,34 eurot. Pikapäevarühmas käivate õpilaste kohta peab arvestust pikapäevarühma õpetaja. Arve pikapäeva toidu eest saadab RK Teeninduse OÜ raamatupidaja algava kuu alguses lapse seaduslikule esindajale e-posti teel pikapäevarühma õpetaja aruande põhjal.

200Õpilase ID (õpilaspileti) registreerimine on kohustuslik!

   

Lugupeetud kollegid ja vanemad!

news2021 103

Alates 11.jaanuarist 2021 koordinaatori kohustused erivajadustega õpilaste töös täidab Alla Oja.

Alla Oja töötab meie gümnaasiumis alates 01.09.2014 vene keele ja kirjanduse õpetajana ning ajavahemikul 2014-2019 abirühmade õpetajana. Momendil on ta ka 12.klassi klassijuhataja.

HEV koordinaatori töö eesmärgid on:

-vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, klasiijuhatajate ja aineõpetajate vahel HEV õpilaste õppimise ja arengu toetamiseks

-õpetajate ja vanemate konsulteerimine HEV õpilaste väljaselgitamiseks

-HEV õpilaste konsulteerimine ja toetamine

-Õpetajatele, vanematele ja koolidirektorile ettepanekute esitamine edaspidiseks pedagoogiliseks tööks HEV õpilaste arengu toetamiseks või lisauuringute korraldamine

-individuaalse arengu kaartide täitmise japidamise koordineerimine

-Suhtlemine HEV komisjoni spetsialistidega HEV õpilaste õppimisvormi määramisel

-Kooli poolt pakutava HEV õpilaste edusammude toetamise efektiivsuse monitoring, tulemuste kokkuvõte ja ümarlaudade korraldamine

Konsultatsioonide aeg eelneval kokkuleppel:

esmaspäev: 13:00-16:00

kolmapäev: 15:00-18:00

Lisainfo: Alla Oja alla.oja@mreal.ee

   

Vebinar

5.jaanuaril kolme linna festivali ja meie kostöö Valgevenemaaga raames toimus vebinar teemal „Uute pedagoogiliste tehnoloogiate kasutamine õppeprotsessi korraldamisel". Kolleegid jagasid oma kogemusi distants- ja hübriidõppe perioodil, jutustasid huvitavatest platvormidest ja programmidest, mis haaravad nii õpilasi kui ka pedagooge kaasa.

news2020 102

Kindlasti leidis igaüks midagi uut, milles saab oma vilumusi ja oskusi täiustada. Soovime kõigile edu oma võimete ja kaasaegse maailma tundma õppimises.

   

Palju õnne!

news2020 081

Head uudised tulevad meile ka pühade ajal.9.c klassi õpilane Kirill Tselovalnikov sai 3.astme diplomi vabariiklikel lahtistel võistlustel matemaatikas. Palju õnne, Kirill! Meie õnnitlused ka matemaatika õpetaja Irina Prokopovale. Edu ja Võite ka tulevikus!

   

PARIM DETSEMBRIKUU KLASSIJUHATAJA

2020 kuu klassijuhataja et

2020./2021.õppeaasta kuulutati Tallinnas välja Klassijuhataja emaatiliseks aastaks , et rõhutada klassijuhataja rolli rohkem kui varem, hinnata teda kui iga lapse arengu pooldajat

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

On meeldiv mõelda, et meie kool Koos Tallinna Haridusametiga sõlmis vaba tahe leoingut, et hinnata ja tunnustada meie õpetajaid.

kõik koos same me rohkem hoolitseda meie õpetajate eest ning neid märgata. Märgake teie ka!

Kandidaate „Parim detsembrikuu klassijuhataja" nimetusele võib esitleda koolipere mitte hiljem kui 4.01.2021 siin:

200PARIM DETSEMBRIKUU KLASSIJUHATAJA

Kõikidest õigeks ajaks esitatud nominantidest, komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valib laureaati.

kuu klassijuhataja:

-vastutustundlik, avameelne ja innovaatiline;

- toetab oma isikliku eeskujuga ja tegevusega õpilaste õpivilumuste ja väärtushinnangute arengut;

-märkab iga õpilase tugevaid külgi, soove ja vajadusi;

-toetab õpilasi koos vanemate, aineõpetajate,huvitegevuse juhtidega ja teiste osapooltega individuaalse õpitrajektoori välja töötamises.

-arendab õpilastes kriitilist ja loovmõtlemist, ettevõtlikkust, kompetentsust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendust;

-kasutab erinevaid uuenduslikke meetodeid õpitulemuste ja tegevuste parimaks saavutamiseks

-on kompetentne, sihikindel, innustav

   

Väga meeldiv!

Täname teid, kallid 11.klassi õpilased! Pühade eel soovime teile ja teie lähedastele kõike head! Olge terved!

   

Ma unistan imest

Kooli laulukoor õnnitleb kõiki saabuvate pühade puhul. Kuulake seda imelist laulu, mida meie õpilased laulavad.

   

„Novembrikuu parim klassijuhataja" konkursi tulemused

news2020 092

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.Me täname kooliperet, kes esindasid kandidaate novembri parima klassijuhataja konkursile. Kõik nominendid olid selle nime väärt!

Konkursi komisjoni otsusega, mille koosseisu kuuluvad kooli administratsiooni liikmed ja õpilasnõukogu esindajad, novembrikuu klassijuhatajaks on valitud Marianna Tam.

Õpilased ütlesid ta kohta järgmist: ta märkab iga õpilase tugevaid külgi,soove ja vajadusi. Ta on vastutustundlik ja avameelne. Õpetaja toetab õpilasi. Ta on huvitavate võistluste ja ürituste korraldaja. Õpetaja arendab õpilastes loovust, ettevõtlikkust, oskust töötada meeskonnas, kasutab oma õpetamises innovaatilisi meetodeid õpetamise parima kvaliteedi eesmärgiks.Õpetaja oskab toetada, seletada ja arvamusi ära kuulata. Ta korraldab huvitavaid jõuluüritusi, klassijuhataja tunde ja õppeaasta lõppe. Õpetaja Tam väärtustab üliõpilasi nende töö ja loovuse eest. Ta armastab oma klassi õpilasi ja aitab neid, käib ajaga kaasas. Ta on kaasaegne ja saab õpilastets aru, enne kui öelda jah või ei, paneb ta end õpilase kohale. Tal on hea kontakt vanematega, õpilased võivad alati temaga arvestada.

Riikliku programmi „Jäätmete vähendamise nädala" raames, mis toimus 21.-29.11.2020 tema klassi õpilased olid aktiivsed üritustes osalejad, ja aitasid koguda 1000kg vanapaberit, said moedemonstratsioonil 1.koha „Coco Shanelle kleit" valmistamise eest, kleit oli tehtud jäätmetest. Rohelise koolina hindame me Marianna Tame tegevust jäätmete vähendamise osas, kuna see aitab meie õpilastel paremini mõista ja tundma õppida ökoloogilise tasakaalu printsiipe.

Novembris meil on veel üks „Novembrikuu parim klassijuhataja, kelle tegevus on tunnistatud koolikomisjoni poolt parimaks. See on 1.a ja 9.a klasside klassijuhataja Larissa Budnitskaja!

Võib tunduda, et on väga raske olla nii suure vanusevahega õpilaste klassijuhataja. Kuid vaatamata raskustele saab õpetaja Budnitskaja selle rolliga suurepäraselt hakkama, kasutab vanemate õpilaste kogemusi ja oskuseid , et nad oleksid noorematele õpilastele eeskujuks. Tahaksime märkida, et mõlemate klasside õpilsed on aktiivsed koolisiseste ja kooliväliste ürituste osavõtjad. Nimetame mõned neist:1.klassi õpilased osalesid joonistuste konkursis, mille kuulutas välja Mustamäe linnaosa Valitsus ning nüüd nende suurepärased tööd kaunistavad linnaosa valitsuse seinu. Samuti oktoobris said 1.klss lapsed Vabariikliku pudrukuu konkursi võitjateks ning said ka autasu- batuudikeskuse külastust.

Riikliku programmi „Jäätmete vähendamise nädala" raames oli vanapaberi kogumise eestvedajaks ja korraldajaks, mille tulemus oli 100 kg vanapaberit!

Larissa Budnitskaja on aktiivne , kreatiivne ja õiglane pedagoog ja klassijuhataja, kellel on hea kontakt ja mõistmine õpilaste, vanemate ja kolleegidega!

Õnnitleme teid, kolleegid! Suur tänu teie töö eest!

   

Lehekülg 10 / 146

«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»