Kooli elu

Uudised

Lugupeetud kolleegid,õpilased ja vanemad!

Kahjuks, olukord COVID-19 levikuga Eestis, k a Tallinnas halveneb.

Meie gümnaasium jätkab tööd nii, et õpilased oleksid hajutatud hoones ja koolis viibimise ajas.

8. ja 9.klasside õpilased viibivad 1 päev nädalas distantsõppes. Distantspäeval õpilased õpivad kinnitatud tunniplaani järgi vastavalt õpetajate juhistele, mida avaldatakse e-koolis vahetult enne tunni algust. Eelseisva nädala distantsõppepäevade plaan 8. ja 9.klasside õpilasteleo järgmine:

news2020 distant et 3011_2212

Lugupidamisega,

head tervist soovides,

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 

Kadripäev

news2020 071

25.novembril 4.c klassi õpilased kadrisantidena nagu vanasti käisid valgetes riietes, laulsid laule, soovisid õnne ja jutustasid Kadripäevast. Kadri on lammaste kaitsja, inimesed uskusid, et ta valvab koduloomade üle. Sellel päeval oli keelatud lambaid pügada ja käsitööd teha-kedrata ja kududa. Arvati, et see võib ebaõnne tuua.

   

Jäätmete tekkimise vähendamise nädal

news2020 070

Me jätkame jäätmete vähendamise õppimist, sest see on üks tähtsamatest sammudest meie planeei reostamise vähendamise osas. 3.a klassi õpilased said teada, et huvitava ja ebatavalise kaardi tegemiseks pole vaja midagi uut osta. Võib lihtsalt ümberringi vaadata ja leida kodust palju pudi.padi, millele teist elu kinkida.

Sellised ebatavalised kaardid tulid meie õpilastel välja!

   

Viktoriin

news2020 069

Jäätmete vähendamise nädla raames korraldasid 4.-5.klasside õpilastele ÕE esindajad huvitava viktoriini, mis laiendas õpilaste silmaringi ja näitas, kui tähtis on meie planeedi hoida. Muide, võitja 4.b klassist ütles:" Ju ma siis vaatan Kull ja kiri programmi kasuga"

Suur tänu, lapsed!

   

Õpilasesinduste online kohtumine

news2020 068

Eelmisel nädalal toimus Tallinna koolide õpilasesinduste online kohtumine. Meie kooli esindasid Ruslana ja Aleksei. õpiasi huvitas palju küsimusi, oli tähtis jagada teistega oma kogemusi ja kuulata teisi. Kõige olulisem soovitus ürituse osalejate poolt- rohkem suhelda kolleegidega ja teha koostööd teiste koolidega.

   

Isiksuse vabadus piirangute ajal

news2020 067

Neljapäeval, 19.11.2020, tähistatakse Rahvusvahelist Filosoofiapäeva. Meie gümnaasiumi õpilased traditsiooniliselt osalevad konverentsil, mille viib läbi Tartu Ülikool-seekord online režiimis.

Konverentsi teemaks on "Isiksuse vabadus piirangute ajal". Algul oli diskussioon sellest,kuidas täavune olukord riigis inimese põhiõigustele, siis oli mäng.

Kõige rohkem meeldis noortele mäng "Eesti rahva sada valikut", kus pakuti erinevaid situatsioone elust ning nende lahenduste 4 varianti. Arutelu käigus pidid noored üks lahendustest välja valima. Mängu lõpus said nad teada, et iga lahenduse taha on peidetud ka üks 4 isiksuse tüübist: kangelane, valitseja, kaupmees ja ravitseja. nii saadi enda kohta palju uut huvitavat.

   

Palju õnne!

news2020 066

Palju õnne! 7.a klassi õpilane Anuš Matinjan sai 3.koha võistlustel vehklemises. Tubli!

   

Palju õnne!

news2020 065

6.novembril 5.d klassi õpilased Emilia ja Eva Paulman Boom Teater Stuudia teatrivõistkonna koosseisus osalesid Narva teatrite festivalil Kuldkalake ja said seal 1.koha. Tubli!

   

Konkursi" Parim oktoobri klassijuhataja" tulemused.

news2020 061

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

Me täname kooliperet, kes esindasid kandidaate oktoobri parima klassijuhataja konkursile. Kõik nominendid olid selle nime väärt! Konkursi komisjoni otsusega, mille koosseisu kuuluvad kooli administratsiooni liikmed ja õpilasnõukogu esindajad, on parimaks oktoobrikuu klassijuhatajaks tunnistatud Anna Mihhaljova! Ta on 2.d ja 5.e klasside klassijuhataja, mõlemate klasside õpilased on pedagoogiliste erivajadustega. Tema endised õpilased, kes nüüd õpivad juba 6.klassis,saavad suures tavaklassis hästi hakkama tänu erilisele inklusiivsele lähenemisviisile juba algkoolis.

Õpetaja Mihhaljova oskab leida kontakti pedagoogiliste erivajadustega õpilastega, tunneb selliste lastega töövõtteid ja -meetodeid, aitab aineõpetajaid, alati püüab oma õpilasi rahustada ja tunnitöösse häälestada. Õpetaja Mihhaljova koos oma õpilastega on klassiväliste ürituste aktiivne osaleja. Oktoobris tema juhendamisel õpilased osalesid paljudes kooli sügisüritustes: „Sügisnäitus", „Kõige armsam kõrvits", pudruprogrammis, mille raames õpilased õpetaja Mihhaljova juhendamisel valmistasid plakati ja mõtlesid putrude retsepte välja. Õpetaja Mihhaljova on hoolas ja tähelepanelik klassijuhataja. Kuu võtja saab gümnaasiumi poolt kingituseks piknikupleedi logoga „Kuu klassijuhataja" ning kooli komisjon esitab tema kandidatuuri konkursi linnavooru.

Soovime õpetaja Mihhaljovale palju õnne, edu ja jaksu tulevikus!

   

Eestimaal toimub jäätmete tekkimise vähendamise nädal.

2020 11_nedelja umen othodov

21.-29.november 2020

Ürituste plaan:

Vanapaberi kogumise konkurss "Kogume 1tonni vanapaberit"

Terve nädala töötab raadio teemal "Looduse säilitamine"

Plasttaara kogumine

27.novembril korraldatakse moešou kasutatud asjadest. Teemaks "2020.a - ei väsi imestamast"

   

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi tunnustus „Kuu klassijuhataja"

2020 kuu klassijuhataja et

Konkurss "Parim kuu klassijuhataja" nimele 2020./2021.õ.a. on imetatud Tallinnas klassijuhataja temaatiliseks aastaks, et rõhutada klassijuhataja tähtsust rohkem kui varem, hinnata klassijuhataja rolli kui iga õpilase arengu pooldajat.

Oma kandidaati nimele "Parim novembri klassijuhataja" võib koolipere esitada mitte hiljem kui 1.12.2020 siin:

ЛУЧШИЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСЯЦА НОЯБРЬ

Koos me märkame rohkem häid õpetajaid.

Iga klassijuhataja on märkimist väärt!

   

Lehekülg 10 / 143

«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»