Kooli elu

Uudised

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi tunnustus „Kuu klassijuhataja"

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaaslaste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klassijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja vastutustunde toetaja. Rõõm on tõdeda, et meie kool, koos Tallinna Haridusametiga on sõlminud hea tahte lepingu, kus soovime leida koostööpartneritena võimalusi tunnustada ja väärtustada oma õpetajaid. Koos saame hoolida ja õpetajaid rohkem märgata. Märka Sina ka!

 2020 kuu klassijuhatajaet

Kogu koolipere saab esitada „Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi oktoobrikuu klassijuhataja" tiitlile nominente hiljemalt 1. novembriks siin:

PARIM OKTOOBRIKUU KLASSIJUHATAJA

Kõikide tähtajaks esitatud nominentide seast valib komisjon, kuhu kuuluvad juhtkonna ja õpilasesinduse esindajad, välja laureaadi.

Kuu klassijuhataja

on Vastutustundlik, Avatud ja Uuendusmeelne;

on meeskonnamängijana loonud oma klassis või kursusel meie-tunde, mis on toetanud üksteise väärtustamist ja tahet koos tegutseda;

toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist;

märkab iga oma õpilase tugevusi, soove ja vajadusi;

toetab õpilasi koos lapsevanemate, aineõpetajate, huvihariduse ja -tegevuse läbiviijate jt osapooltega individuaalse õpitee kujundamisel;

arendab õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsi- ja seoste loomise ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust;

rakendab õppimise tõhusamaks toetamiseks erinevaid ja innovaatilisi meetodeid ning jagab neid kolleegidega;

on pädev ja pühendunud, inspireeriv ja innustav.

Iga klassijuhataja on vääriline!

 

1.klassi õpilastesse pühitsemine

news2020 042

16.10. kõige nooremad meie õpilased said tähtsa kogemuse- nad läbisid 1.klassi õpilastesse pühitsemise. Õpilased hea meelega jagasid oma teadmisi, lugesid luuletusi, laulsid laule ja siis... ootas neid üllatus!Nende juurde külla tuli ehtne professor ning näitas põnevaid katseid!

Tere tulemast Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi perre!

   

Meie kallid õpilased!

kanikuli

Nüüd algaski meil sügiskoolivaheaeg.

Puhake hästi, tegelege oma harrastustega, mille jaoks vahel ei jätku õppetöö tõttu aega, jalutage õues ja hoidke oma tervist!

9.klasside õpilasi , kes on keelelaagrisse end registreerinud,ootame juba esmaspäeval!

Kui teil on raskusi õpitu mõistmisel ja te vajate õpetaja abi, ootame teid 19.-20.oktoobril 9.00-15.00. Leppige aineõpetajaga konsultatsiooni ajast kokku. Õpetajate kontaktandmed on siin

Kooli kantselei töötab iga päev 9.00-15.00

Ilusat koolivaheaega!

   

Lugupeetud koolipere!

bud zdorov

Käesoleva nädala algul meie kooli fuajees on paigaldatud termokaamera, mis skaneerib kooli tulevate inimeste kehatemperatuuri. Termokaamerate kasutamine on ette nähtud profilaktilise meetmena viiruse leviku vähendamiseks ning õpilaste ja koolitöötajate tervise kaitsmiseks. Meie toetame printsiipi: "Tuleme kooli tervetena!"

Termokaamera töötleb inimese isikuandmeid ainult siis, kui ta kehatemperatuur on normaalsest kõrgem, mis omakorda tähendab, et inimene on haige ja vajab lisaläbivaatust kooli med.töötaja juures.

Kui seade tööle hakkab, siis inimene peab viivitamatut pöörduma med.töötaja poole , kellel on õigus töödelda isikuandmeid , mis on seotud terviseseisundi ja haigestumiste ennetamisega ning esmaabi andmisega.

Kui lapsevanem ei anna luba oma lapse tervise kohta andmeid töödelda või mõõta tema kehatemperatuuri termokaamera abil, peab ta kirjalikutl kinnitama, et laps on terve, siis laps siseneb kooli teise ukse kaudu.

Kahtluste puhul lapse tervisele annab hinnangu med.töötaja.

Termokaamera läbimise kord:

  • sissepääs toimub peaukse kaudu;
  • termokaamera on paigaldatud peafuajees 1.korrusel;
  • fuajeess on eraldatud koridor piirlintide abil, mis välistab võimalust termokaamerat vältida.
  • kõik sisenejad läbivad koridori
  • kui termokaamera annab häiresuignaali, siis inimene, kellele termokaamera reageeris, peab viivitamatult pöörduma med.töötaja poole kehatemperatuuri teistkordseks mõõtmiseks.

Palume säilitada rahu, kannatlikkust ja mõistmist, loodame mõistvale suhtumisele-kooli terve atmosfääri säilitamises on huvitatud kõik.

Lugupidamisega,

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium.

   

Palju õnne!

news2020 041

2.b klassi õpilane Sofia Nikol Vinokurova sai rahvusvahelisel lavakunsti 3.konkurtss-festivalil Baltic Wave Tallinn 2020 "Filigraan"tantsustuudio rühma koosseisus nominatsioonis "koreograafia" 2.astme laureaadiks. Tubli!

   

Palju õnne!

news2020 040

2.a klassi õpilane Daniela Tselovalnikova sai rahvusvahelisel lavakunsti 3.konkurtss-festivalil Baltic Wave Tallinn 2020 "Filigraan"tantsustuudio rühma koosseisus nominatsioonis "koreograafia" 2.astme laureaadiks. Tubli!

   

Palju õnne!

news2020 037

7.a klassi õpilane Artur Vaitukovitš meeskonna koosseisus sai Suure Töllu Cup 20204. noorte turniiril korvpallis 1.koha (vanuserühm-kuni 13.a)

   

Palju õnne!

news2020 039

Поздравляем ученицу 2a класса Владу Яружную, которая на городских соревнованиях по гимнастике заняла 2 место. Молодец!

   

Palju õnne!

news2020 038b

7.b klassi õpilane Aleksandra Katšan sai BALT PRIX STARS SUPER STAR 2020 nominatsioonis autorilaul auhinda. Ta on ka vokaalkonkursi BALTIC WAVE 2020 II astme laureaat. Tubli!

   

Palju õnne!

news2020 036

2.a klassi õpilane Milena Tulbina sai klubisisestel võistlustel kapoeiras 2.koha. Tubli!

   

Palju õnne!

news2020 035

5.d klassi õpilane Alina Jakuševa sai III Rahvusvahelise lavakunsti konkurss-festivali Baltic Wave Tallinn 2020 IIastme laureaadiks kvinteti koosseisus nominatsioonis autorilaul. Tubli!

   

Lehekülg 10 / 139

«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»