LUGUPEETUD KOOLIPERE!

elearning-slider-e1586619601823

 

On teada, et Vabariigi Valitsuse otsusega taastatakse kontaktõpe järgmisest nädalast, 25.jaanuarist 2021.

 

Õppeprotsess meie gümnaasiumis on korraldatud järgnevalt:

 

-õppimine toimub kehtiva tunniplaani järgi. Jälgige võimalikke muudatusi asenduste kodulehel (info.tmrg.ee)

-õpilased töötavad klassile määratud kabinetis, istudes klassijuhataja koostatud plaani järgi. Oma klassis korra eest vastutavad klassikorrapidajad;

- õpetajate konsultatsioonid toimuvad kontaktselt kooli hoones kokkuleppel õpetajaga;

- ajavahemikul 25.01-29.01 ei toimu huviringide tööd(kui õpilased on erinevatest klassidest), ujumine 3.klassides;

- ametlikud infoallikad: e-kool, ametlikud e-aadressid ( on olemas igal kooli töötajal ja õpilasel)

- söögivahetunnid:

8.55 - 9.40 – 1.klassid

9.40 - 9.55 – 2.klassid

10.40 - 11.00 – 3.-4.klassid

11.45 - 12.05 – 5.-6.klassid

12.05 - 12.50 – gümnaasiumi osa

12.50 - 13.10 – 7.-9.klassid

Sööma tuleme ainult klassile määratud vahetunnis.

Ajavahemikul 7.30 - 8.45 saab putru süüa ( maksumus 0.20 senti, 14.00 – teine toitlustamine (maksumus1,34 eur). Õpilaspileti valideerimine on kohustuslik. Tasustamine arve järgi. Lisainfo

 

Koolis terve füüsilise keskkonna säilitamiseks on oluline:

 

- hoida tavalisest suurema distantsi meie sõprade, kooleegide ja koolikaaslaste vahel ning vältida kontakte klasside vahel;

- kanda maski ruumides( õpilased alates 12st eluaastast ja õpetajad va meditsiiniliste näitajate keeld). 6.-12.klasside õpilastele antakse välja mitmekordsed kaitsemaskid (mõned on juba kätte saanud);

- pesta/desinfitseerida käsi (eriti tähtis enne söögivahetundi) , järgida hügieeni tavalisi reegleid;

- tuulutada klassiruumi ja hoida seal korda;

- kanda vahetusjalatseid;

- väljaspool koolihoonet suhtuda hoidvalt endasse ja ümbritsevatesse inimestesse;

- halva enesetundega ja haigestumise tunnustega jääda koju.

Meil on hea meel näha palju-palju õpilasi kooli hoones. Olgem ettevaatlikud ja tähelepanelikud enda ja teiste suhtes, et kauemaks jääda kontaktõppel.

 

250566

 

 

Viimati muudetud: 22.01.2021

Lehekülge haldab:

A. Kuntsmann, e-mail: infojuht@mreal.ee

pilt12

Loe edasiSulge

Kas te teed soovite?

 news2021 108

Vaadake, kui aromaatset teed tegid algkooli õpilased ja kostitasid kõiki karusid, jänkukesi ja kassipoegi. Suur tänu meie toredatele pedagoogidele loomingulise suhtumise ja ilusa tuju eest!

PARIM JAANUARIKUU KLASSIJUHATAJA

2020 kuu klassijuhataja et

2020./2021.õppeaasta kuulutati Tallinnas välja Klassijuhataja emaatiliseks aastaks , et rõhutada klassijuhataja rolli rohkem kui varem, hinnata teda kui iga lapse arengu pooldajat

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

On meeldiv mõelda, et meie kool Koos Tallinna Haridusametiga sõlmis vaba tahe leoingut, et hinnata ja tunnustada meie õpetajaid.

kõik koos same me rohkem hoolitseda meie õpetajate eest ning neid märgata. Märgake teie ka!

Kandidaate „Parim jaanuariikuu klassijuhataja" nimetusele võib esitleda koolipere mitte hiljem kui 3.02.2021 siin:

giphy 1 PARIM JAANUARIKUU KLASSIJUHATAJA

Kõikidest õigeks ajaks esitatud nominantidest, komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valib laureaati.

kuu klassijuhataja:

-vastutustundlik, avameelne ja innovaatiline;

- toetab oma isikliku eeskujuga ja tegevusega õpilaste õpivilumuste ja väärtushinnangute arengut;

-märkab iga õpilase tugevaid külgi, soove ja vajadusi;

-toetab õpilasi koos vanemate, aineõpetajate,huvitegevuse juhtidega ja teiste osapooltega individuaalse õpitrajektoori välja töötamises.

-arendab õpilastes kriitilist ja loovmõtlemist, ettevõtlikkust, kompetentsust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendust;

-kasutab erinevaid uuenduslikke meetodeid õpitulemuste ja tegevuste parimaks saavutamiseks

-on kompetentne, sihikindel, innustav

Saage tuttavaks!

Detsembri parim klassijuhataja - vene keele ja kirjanduse õpetaja MARINA DITINA!

news2021 107a

Marina Ditina töötab vene keele ja kirjanduse õpetajana koolis neljandat aastat. Marina on olnud mitme rahvusvahelise projekti osaleja, on UNESCO töörühma koordinaator. Aineõpetajana oma tundides üritab ta rakendada mitte-formaalse õppe meetodeid. Tihti oma tunde ja töölehti töötab ta välja ise. Korraldab palju rühmatöid, kus põhirõhk on mitte ainult tulemusel, aga ka rühmatööl kui protsessil: hindab iga õpilase aktiivsust, rahumeelset konfliktide lahendamise oskust, oskust aega õigesti kasutada (time-management). Õpetaja Marina õpilased sageli täidavad eneseanalüüsi tagasisidelehti või hindavad oma esinemisi suuliselt. Ta suunab neid leida oma töö tugevad ja nõrgad küljed, mille kallal oleks vaja veel töötada. Samuti annab ta õpilastele võimaluse olla õpetaja rollis: neil tekib võimalus iseseisvalt valmistada ette tund antud teemal, kus nad ise otsivad materjali, koostavad ülesandeid oma klassikaaslastele. Kõike seda kasutas ja jätkab kasutamist klassijuhatamise töös.

Neljandat aastat Marina on ka klassijuhataja ning eelmisel aastal lõpetas tema klass põhikooli. Juba see, et noor õpetaja nõustus kohe võtma enda kanda klassijuhataja rolli, on austuse, julguse ja enesekindluse näitaja ja on kiiduväärt! Oma klassi õpilastega käis ta tihti teatris õpetades neid hindama ja austama seda suurepärast ning omalaadset kunstisuunda. Tänavu Marinal on 5. klass. Õpilased ja lastevanemad väga hindavad, austavad ja armastavad oma noort ja sihikindlat õpetajat ja klassijuhatajat. Detsembris tema juhendamisel olev klass lähenes loovalt oma klassiruumi kaunistamisele ja nemad olid väärikad osalejad kõikides koolisiseste talve konkurssides: "Parim kalender", "Parim kuusepuu kaunistus", "Parim klass", "Parim karnevalimask". Olles detsembri lõpus kaugõppes osales Marina koos oma õpilastega videokonkursil "Pühade ootel". Tema klassilt laekus 10 videot. Ning meie oleme kindlad, et just õpetaja motiveeris oma õpilased osalema, ise saates video konkursile

news2021 107b

Oma eeskujuga nakatab ka oma õpilasi olla loomingulised ja ellu viia oma ideed. Õnnitleme ja soovime edu!

Kõik uudised