LUGUPEETUD TALLINNA MUSTAMÄE REAALGÜMNAASIUMI ÕPILASED JA LASTEVANEMAD!

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele 1.-4.klasside õpilased ning ka pedagoogiliste erivajadustega õpilased saavad õppida kontaktselt peale koolivaheaega alates 01.03.2021. Ülejäänud klassid õpivad distantselt vähemalt kuni 31.03.2021. Need piirangud ei kehti tugispetsialistide abile või konsultatsioonide läbiviimisele, praktikale, eksamitele või testidele, olümpiaadides osalemisele

Lisainformatsioon siin ja siin

 RfmR

Tähtis informatsioon:

aineõpetajate e-posti aadressid

tugispetsialistide e-posti aadressid

Kooli koduleht: www.mreal.tln.edu.ee

FB: https://www.facebook.com/tmrg.ee

e-kool: www.ekool.eu

asendused: info.tmrg.ee

üldine e-posti aadress: mreal@mreal.ee

üldtelefon: +372 652 2533, +372 5663 0119

direktor: Natalja Vergun direktor@mreal.ee

õppealajuhataja: Svetlana Butkovskaja svetlana.butkovskaja@mreal.ee

õppealajuhataja: Anneli Kristal anneli.kristal@mreal.ee

infojuht: Andrei Kuntsmann infojuht@mreal.ee

e-kooli administraator: Vera Tšertilina tugiisik@mreal.ee

 

Õppeprotsess korraldatakse järgnevalt:

 

1. e-kool ja kooli ametlik e-post@mreal.ee on info edastamise ametlikud allikad (kool-õpilane/lapsevanem)

2. 1.-4.klasside õpilased, 5.e ja 6.d klasside õpilased õpivad kooli hoones. 1.-4.klasside õpilastele töötavad huviringid (kunst), tasuline PPR. Kohustuslikud ujumistunnid 3.klassides ei toimu.

3.  5.-12.klasside õpilased (va 5.e ja 6.d) õpivad distantselt vastavalt TMRG distantsõppe korraldamise eeskirjadele-kehtiv tunniplaan, online/offline tunnid, online konsultatsioonid

4. Kõik tunnid toimuvad vastava tunniplaani järgi:

·         1.-4., 5.Е, 6.d klasside õpilastele, kes õpivad kontaktselt koolihoones

·         5.-12. klasside õpilastele, kes on distantõppes

5. neile, kes on distantsõppel, õppepäev algab online kohaloleku fikseerimisega (10 minutit enne tunniplaanis oleva tunni algust): klassijuhataja+klassi õpilased

6. jätke meelde, et kodus õppimine tähendab aineõpetaja poolt antud ülesannete täitmist vastavalt tunniplaanile ning ka seda, et õpilane viibib kodus ning ei osale huviringide töös ja väldib rahvarohkete kohtade külastamist

7. iga aineõpetaja kannab sisse e-kooli oma tunnid vastavalt kehtivale tunniplaanile, üksikasjalikult kirjeldab tunnikäiku, ülesanded, mis tuleb täita distantstunni jooksul, tunnis täitvate ülesannete esitamise vormi ning annab õpilasele tagasisidet (e-koolis hinnete kommenteerimise või e-posti teel, annab kodust ülesannet)

8. küsimuste tekkimisel tunnis ülesannete täitmisel võib õpilane abi samiseks pöörduda aineõpetaja poole ametlikul e-aadressil nii tunni jooksul kui ka konsultatsiooni ajal  viide konsultatsioonide kalendrile

10. vajadusel aineõpetajal on õigus kutsuda õpilane/õpilased (max 10 inimest ühest klassist) kontaktkonsultatsioonile

11. klassijuhataja on siduvaks lüliks vanema ja aineõpetaja vahel

12. kui õpilane tervislikel põhjustel ei saa distantsõppeprotsessis osaleda, palume viivitamatult sellest teatada kooli e-kooli kaudu

13. Distantsõppel osalemaks peaks kodus olema järgmised seaded: arvuti, süearvuti, tahvelarvuti, smartfon, internetiühendus, kaamera, mikrofon. Palume vastata NEID VANEMAID, kellel on probleeme lapse osalemisega distantstundides. Tähtaeg: 28.02.2021

Kui tekivad probleemid e-postiga või tehnikaga palume pöörduda otse infojuhi poole infojuht@mreal.ee

14. Distantsõppel olevatele õpilastele korraldatakse toidupaki väljastamist. Pakkide väljastamise aega teavitatakse hiljem. Oma soovist toidupaki saada palume teatada kusimustiku täites hiljemalt 01.03.2021 kella 12.00

 

250566

Viimati muudetud: 02.03.2021

Lehekülge haldab:

A. Kuntsmann, e-mail: infojuht@mreal.ee

pilt12

Loe edasiSulge

Kutsume teid online Naistepäeva kontserdile meie gümnaasiumi aulast!

Kogu südamest õnnitleme Teid Rahvusvahelise Naistepäeva puhul!

Olgu meil kevad mitte ainult väljas, kuid ka südameis!

Meie õpilased osalesid Popsport väljakutses!

news2021 128

Challenge tähistas Eesti Vabariigi Iseseisvuspäeva võisteldes vastupidavuses hüpates hüppenööril 4 minutit. Täname õpilasi ja kehalise kasvatuse õpetaja Olga Didõk´i osalemise ja auväärse tulemuse eest! Kokku osales ürituses 100 inimes koolidest ja spordiklubidest. Võiskondade arvestuses sai meie gümnaasium 2.koha ja isiklikul arvestusel 8.klassi õpilane Anna-Maria Tšižik sai 3.koha. Tubli!

Tore, kui huvitavaid mõtteid märgatakse!

news2021 130Oleme rõõmsad meie 5.b klassi õpilase Tosja Makarova üle, kes Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevaks tegi animakaardi ja täna Riigikogu liige hr. Igor Kravtšenko tegi Tosjale tänukingituse. Suur tänu meie õpilase märkamise eest!

Kõik uudised