LUGUPEETUD KOOLIPERE!

elearning-slider-e1586619601823

 

On teada, et Vabariigi Valitsuse otsusega taastatakse kontaktõpe järgmisest nädalast, 25.jaanuarist 2021.

 

Õppeprotsess meie gümnaasiumis on korraldatud järgnevalt:

 

-õppimine toimub kehtiva tunniplaani järgi. Jälgige võimalikke muudatusi asenduste kodulehel (info.tmrg.ee)

-õpilased töötavad klassile määratud kabinetis, istudes klassijuhataja koostatud plaani järgi. Oma klassis korra eest vastutavad klassikorrapidajad;

- õpetajate konsultatsioonid toimuvad kontaktselt kooli hoones kokkuleppel õpetajaga;

- ajavahemikul 25.01-29.01 ei toimu huviringide tööd(kui õpilased on erinevatest klassidest), ujumine 3.klassides;

- ametlikud infoallikad: e-kool, ametlikud e-aadressid ( on olemas igal kooli töötajal ja õpilasel)

- söögivahetunnid:

8.55 - 9.40 – 1.klassid

9.40 - 9.55 – 2.klassid

10.40 - 11.00 – 3.-4.klassid

11.45 - 12.05 – 5.-6.klassid

12.05 - 12.50 – gümnaasiumi osa

12.50 - 13.10 – 7.-9.klassid

Sööma tuleme ainult klassile määratud vahetunnis.

Ajavahemikul 7.30 - 8.45 saab putru süüa ( maksumus 0.20 senti, 14.00 – teine toitlustamine (maksumus1,34 eur). Õpilaspileti valideerimine on kohustuslik. Tasustamine arve järgi. Lisainfo

 

Koolis terve füüsilise keskkonna säilitamiseks on oluline:

 

- hoida tavalisest suurema distantsi meie sõprade, kooleegide ja koolikaaslaste vahel ning vältida kontakte klasside vahel;

- kanda maski ruumides( õpilased alates 12st eluaastast ja õpetajad va meditsiiniliste näitajate keeld). 6.-12.klasside õpilastele antakse välja mitmekordsed kaitsemaskid (mõned on juba kätte saanud);

- pesta/desinfitseerida käsi (eriti tähtis enne söögivahetundi) , järgida hügieeni tavalisi reegleid;

- tuulutada klassiruumi ja hoida seal korda;

- kanda vahetusjalatseid;

- väljaspool koolihoonet suhtuda hoidvalt endasse ja ümbritsevatesse inimestesse;

- halva enesetundega ja haigestumise tunnustega jääda koju.

Meil on hea meel näha palju-palju õpilasi kooli hoones. Olgem ettevaatlikud ja tähelepanelikud enda ja teiste suhtes, et kauemaks jääda kontaktõppel.

 

250566

 

 

Viimati muudetud: 22.01.2021

Lehekülge haldab:

A. Kuntsmann, e-mail: infojuht@mreal.ee

pilt12

Loe edasiSulge

Oleme nii rõõmsad, et õpilased kooli tulevad, et oleme nõus pea peal seisma!

Seepärast koolis toimub rõõmu ja õnne nädal!

День наоборот 1

Esmaspäev (25.jaanuar) pahupidi päev-sellel päeval on kõik lubatud- eri värvi sokid, pahupidi särgid, püksid jaki asemel, peas seelik!

Alati soovisid lilla ja oranži selga panna, kuid tundus, et need omavahel ei sobi?

Sellel päeval kõik sobib kokku!

sa võid koos meiega rõõmustada ja tegutseda!

Veel sellel päeval töötab kooliraadio ja me väga tahame lugeda kogu gümnaasiumile naljakaid luuletusi, mida meie õpilased kirjutasid!

„Naljakad luuletused"

Luuletustel ei tohi „keelatud" sõnu olla ning nad ei tohi kedagi solvata.

Luuletusi võib saata aadressilehuvijuht@mreal.ee või tuua esmaspäeval kabinetti 234. Luuletustel peaks olema autor.

Luuleta! Terve kool saab teada, kui tubli sa oled!

Riietus nädalaks-see tähendab, et iga päev me paneme midagi värvilist selga:

Teisipäev-punane

Kolmapäev-sinine

Neljapäev –kollane

Reede-valge

Kas te teed soovite?

 news2021 108

Vaadake, kui aromaatset teed tegid algkooli õpilased ja kostitasid kõiki karusid, jänkukesi ja kassipoegi. Suur tänu meie toredatele pedagoogidele loomingulise suhtumise ja ilusa tuju eest!

PARIM JAANUARIKUU KLASSIJUHATAJA

2020 kuu klassijuhataja et

2020./2021.õppeaasta kuulutati Tallinnas välja Klassijuhataja emaatiliseks aastaks , et rõhutada klassijuhataja rolli rohkem kui varem, hinnata teda kui iga lapse arengu pooldajat

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

On meeldiv mõelda, et meie kool Koos Tallinna Haridusametiga sõlmis vaba tahe leoingut, et hinnata ja tunnustada meie õpetajaid.

kõik koos same me rohkem hoolitseda meie õpetajate eest ning neid märgata. Märgake teie ka!

Kandidaate „Parim jaanuariikuu klassijuhataja" nimetusele võib esitleda koolipere mitte hiljem kui 3.02.2021 siin:

giphy 1 PARIM JAANUARIKUU KLASSIJUHATAJA

Kõikidest õigeks ajaks esitatud nominantidest, komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valib laureaati.

kuu klassijuhataja:

-vastutustundlik, avameelne ja innovaatiline;

- toetab oma isikliku eeskujuga ja tegevusega õpilaste õpivilumuste ja väärtushinnangute arengut;

-märkab iga õpilase tugevaid külgi, soove ja vajadusi;

-toetab õpilasi koos vanemate, aineõpetajate,huvitegevuse juhtidega ja teiste osapooltega individuaalse õpitrajektoori välja töötamises.

-arendab õpilastes kriitilist ja loovmõtlemist, ettevõtlikkust, kompetentsust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendust;

-kasutab erinevaid uuenduslikke meetodeid õpitulemuste ja tegevuste parimaks saavutamiseks

-on kompetentne, sihikindel, innustav

Kõik uudised