LUGUPEETUD 1.-4.KLASSIDE, ERIKLASSIDE ÕPILASED JA VANEMAD!

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele1.-4.klasside õpilased alates 11.märtsist jäävad distantsõppele, 5.-12.klasside õpilased jätkavad distantsõppes. Kool võib erandkorras korraldada kontakttegevuse 1.-4.klassides ning pedagoogiliste erivajadustega laste tegevust.

Lisainformatsioon siin

 RfmR

Tähtis informatsioon:

aineõpetajate e-posti aadressid

tugispetsialistide e-posti aadressid

Kooli koduleht: www.mreal.tln.edu.ee

FB: https://www.facebook.com/tmrg.ee

e-kool: www.ekool.eu

asendused: info.tmrg.ee

üldine e-posti aadress: mreal@mreal.ee

üldtelefon: +372 652 2533, +372 5663 0119

direktor: Natalja Vergun direktor@mreal.ee

õppealajuhataja: Svetlana Butkovskaja svetlana.butkovskaja@mreal.ee

õppealajuhataja: Anneli Kristal anneli.kristal@mreal.ee

infojuht: Andrei Kuntsmann infojuht@mreal.ee

e-kooli administraator: Vera Tšertilina tugiisik@mreal.ee

 

Õppeprotsess korraldatakse järgnevalt:

 

1. e-kool ja kooli ametlik e-post@mreal.ee on info edastamise ametlikud allikad (kool-õpilane/lapsevanem)

2. 1.-4.klasside õpilased ning 2.d, 3.d, 5.e, 6.d ja 7.d klasside õpilased hakkavad õppima distantselt vastavalt TMRG distantsõppe korraldamise eeskirjadele - kehtiv tunniplaan, online/offline tunnid, online konsultatsioonid. 1.-4.klasside õpilastele korraldatakse ka huviringide tööd (huvitav lugemine,erudiit,kunst, inglise keel)

4. Kõik tunnid toimuvad vastava tunniplaani järgi:

·         Online tundide tunniplaan 1.-4.klassid

·         Online tundide tunniplaan 2.d,3.d,5.e,6.d

5. 1.klasside õpilased alustavad oma päevaonline-kohtumisest oma klassijuhatajaga algusega kell 8.00

6. Ülejäänud õpilaste õppepäev algab online kohaloleku fikseerimisega (10 minutit enne tunniplaanis oleva tunni algust): klassijuhataja+klassi õpilased

7. Logopeedi ja korrektsiooni tunnid (lisaabi õppeaines) toimuvad vastavalt tunniplaanile. Jätke meelde, et kodus õppimine tähendab aineõpetaja poolt antud ülesannete täitmist vastavalt tunniplaanile ning ka seda, et õpilane viibib kodus ning ei osale huviringide töös ja väldib rahvarohkete kohtade külastamist

8. Iga aineõpetaja kannab sisse e-kooli oma tunnid vastavalt kehtivale tunniplaanile, üksikasjalikult kirjeldab tunnikäiku, ülesanded,mis tuleb täita distantstunni jooksul, tunnis täitvate ülesannete esitamise vormi ning annab õpilasele tagasisidet(e-koolis hinnete kommenteerimise või e-posti teel, annab kodust ülesannet

9. küsimuste tekkimisel tunnis ülesannete täitmisel võib õpilane abi samiseks pöörduda aineõpetaja poole ametlikul e-aadressil nii tunni jooksul kui ka konsultatsiooni ajal  viide konsultatsioonide kalendrile

10. vajadusel aineõpetajal on õigus kutsuda õpilane/õpilased (max 10 inimest ühest klassist) kontaktkonsultatsioonile

11. klassijuhataja on siduvaks lüliks vanema ja aineõpetaja vahel

12. kui õpilane tervislikel põhjustel ei saa distantsõppeprotsessis osaleda, palume viivitamatult sellest teatada kooli e-kooli kaudu

13. Distantsõppel osalemaks peaks kodus olema järgmised seaded: arvuti, süearvuti, tahvelarvuti, smartfon, internetiühendus, kaamera, mikrofon. Palume vastata NEID VANEMAID, kellel on probleeme lapse osalemisega distantstundides. Tähtaeg: 11.03.2021

Kui tekivad probleemid e-postiga või tehnikaga palume pöörduda otse infojuhi poole infojuht@mreal.ee

14. Distantsõppel olevatele õpilastele korraldatakse toidupaki väljastamist. Pakkide väljastamise aega teavitatakse hiljem. Oma soovist toidupaki saada palume teatada kusimustiku täites hiljemalt 14.03.2021 kella 12.00

 

250566

Viimati muudetud: 15.03.2021

Lehekülge haldab:

A. Kuntsmann, e-mail: infojuht@mreal.ee

pilt12

Loe edasiSulge

12.aprillil kogu maailmas tähistati kosmonautika päeva

news2021 1512.klasside õpilased kajastasid oma töödes seda teemat erinevates tehnikates: grattage, aplikatsioon, plastilinigrafika. Tööd tulid kosmilised välja.

Lugupeetud kolleegid, vanemad ja õpilased!

news2021 150b

Alates 2021.a aprillist haridustehnoloogi kohustusi täidab õpetaja Marina Ditina.

Marina Ditina töötab meie gümnaasiumis alates 27.08.2017.aastast vene keele ja kirjanduse õpetajana. Momendil on ta ka 5.b klassi klassijuhataja. Marina Ditina näitas end erinevate programmide ja huvitavate IT platvormide aktiivse kasutajana. Ta on alati uuele avatud, aitab uute teadmiset omandamisel õpilasi ja kolleege.

Haridustehnoloogi töö eesmärkideks on :

  • e-õppe korraldamine, arendamine ja juurutamine koolis
  • Info jagamine IT kohta, e-õppe võimaluste juurutamine õpilaste ja õpetajate seas
  • konsultatsioonide ja õppe korraldamine IT valdkonnas
  • õpetajate konsulteerimine ning tehnilise toetuse osutamine e-õppematerjalide koostamisel
  • IT valdkonnas koostöö ja arengu projektide loomine ja ellu viimine
  • õpetajate kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine IT valdkonnas
  • teiste kooli poolt püstitatud ülesannete täitmine haridustehnoloogiate valdkonnas

Lähimal ajal viiakse õpetajate ja õpilaste seas küsitlused, et välja selgitada vajadusi IT valdkonna teadmistes, meie koolipere nõrku ja tugevaid külgi IT sfääris ning ku on vaja rohkemat tehnilist tuge- Iga vastus on tähtis!

Konsultatsioonide aeg on eelneval kokkuleppel.

Lisainfo marina.ditina@mreal.ee

Algkooliõpilased proovivad end telesaatejuhi rollis

news2021 149

Venekeelses kanalis Orsent TV jõuab lõpusirgele saadete sarja «RiDi-show» hooaeg, mille eesmärgiks on esitada laste teleauditooriumile spordilood laste silmade läbi. Esmakordselt telekanali praktikas 2020.-2021. a. hooajal telesaatejuhi rollis panid end proovile Tõnismäe Reaalkooli 3.klassi õpilane Dmitri Titov ja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 3.klassi õpilane Rinat Belokurov.

Alates septembrist Orsent TV eetris on olnud 12 saadet erinevatest spordialadest ka tervislikust toitumisest. Saadete eripära seisneb selles , et informatsiooni edastavad õpilased oma arusaamise kohaselt ja oma vaatevinklist. Muidugi osn saate unikaalsus ka saatejuhtide vanuses. Teleeetrina asi pole piirdunud, internetis Orsent TV kodulehel on kättesaadav saadete arhiiv nende eetrisse saabumise järjekorras.Orsent TV on vanim eratelekanal Eestis, mis töötab alates 1992.aastast, kanali saated on võimalik vaadata kogu Eesti territooriumil.

Kõiki RiDi-show saateid võib vaadata internetis.

Kõik uudised