Гимназия

Вакансии

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium otsib oma meeskonda õa 2019/2020 õpetajaid järgmiselt:


liiklusõpetuse õpetajat täiskoormusega;

tööõpetuse- ja tehnoloogia õpetajat osalise koormusega;

füüsikaõpetajat osalise koormusega;

geograafiaõpetajat gümnaasiumis osalise koormusega, töökeel on eesti keel. 


Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel, eesti keeles õpetamise puhul C1 tasemel, täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust ning soovi töötada lastega.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Konkurss" e-posti teel direktor@mreal.tln.edu.ee hiljemalt 25.03.2019.a.
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord