Гимназия

Попечительский совет

Попечительский совет e-mail: hoolekogu@mreal.tln.edu.ee
Anton Tšurilov lapsevanem, hoolekogu esimees
Inga Bringul lapsevanem, hoolekogu aseesimees
Maria Tulbina lapsevanem
Jana Vaitukovitš lapsevanem
Irina Žedeleva õpetaja
Svetlana Zahharova
õpetaja
Julia Telitsa
vilistlane
Daniil Okuneski õpilane
Igor Kravtšenko linna esindaja

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu (kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 14.11.2019 .a käskkirjaga nr 1.-2/476)

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4