Гимназия

Попечительский совет

Попечительский совет e-mail: hoolekogu@mreal.tln.edu.ee
Anton Tšurilov lapsevanem, hoolekogu esimees
Inga Bringul lapsevanem, hoolekogu aseesimees
Svetlana Arapova lapsevanem
Natalia Gretšiškina lapsevanem
Irina Žedeleva õpetaja
Jelena Baer-Bader
õpetaja
Julia Telitsa
vilistlane
Anastassia Romaško õpilane
Igor Kravtšenko linna esindaja

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu (kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 18.12.2017 .a käskkirjaga nr 1.-2/660)

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4