Kooli elu

Uudised

Lugupeetud lastevanemad!

Seelel aastal ühinesime me Kiusamisvaba kool programmiga, mis on suunatud kiusamise vähenemisele koolides.

KiVa see on program, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka otsuste otsimisteks kiusamise juhul. See teaduslikult põhjendatud programm on loodud Turu Ülikooli teadlaste poolt Soome Kultuuri ja Teadusministeeriumi tellimusel ja toetusel.

KIVA

KiVa programmi abil õpivad lapsed ära tundma sõna !kiusamine" tähendus, koheselt reageerima kiusamise juhtumitele, kusjuures on suur tähelepanu suunatud vaataja rollist arusaamisele. Program on üks süstemaatilisi maailmas, kuna sisaldab palju praktilisi tegevusi ja materjali ka õppimist internet teel. KiVa hõlmab kogu kooliperet- üritustel osalevad nii koolitöötajad kui ka õpilased ja vanemad. Programm koosneb kolmest sammust:

· Profilaktilised üritused:erinevad info-ja õppematerjalid koolidele ja lastevanematele,koolide poolt korraldatud infopäevad, online-toetus(õppematerjalid, KiVa mäng jms), sümbolid, mis toovad teateid suhtumisest kiusamisesse;

· Kiusamise juhtumite lahendus-KiVa koolides luuakse spetsiaalne KiVa grupp, mis koosneb õpetajatest, juhtkonna esindajatest, tugispetsialistidest, kes saavad põhikoolitust konfliktide ja kiusamise lahenduse metoodikast, et tulemuslikult tegeleda koolis tekkivate kiusamise juhtumitega;

· Tulemuste hindamine ja analüüs-iga õppeaasta lõpus (igal kevadel)viiakse läbi anonüümsed õpilaste internet-küsitlused selleks, et õpilaste vastustest näha, kuidas mõjutas KIVa programmi juurutamine koolkiusamise olemasolule. Samuti viiakse läbi 2 korda aastas küsitlus KiVa programmi kasutavates koolides personali seas;

Rohkem infot KiVa organisatsioonist saate te aadressil

Mini-õpik vanematele on saadaval siin.

Loodame, et suhtute mõistvalt ja osalete antud programmis. Koos me suudame vähendada kiusamist meie koolis!

 

Kallis koolipere!

Hubasuse päev on 6.mail 2020.

See on üks lemmiküritusi meie koolis! See päev nii meeldis meile kõigile, et otsustasime see korrata, muidugi aga uues formaadis! Sellel päeval õppetööd ei toimu, tuleb üldprogramm. See , mida teie peaksite tegema on meie soovitusi ja juhiseid järgida ning teha ilusaid pilte ning meiega neid jagada. Me kutsume õpilasi üles nagu tervisepäevalgi-loobuda

igasuguste elektrooniliste vidinate kasutamisest ning pühendada oma aega sellele huvitavale, mis on teie kõrval.Saatke oma fotod ja video konkursile aadressile huvijuht@mreal.tln.edu.ee. Konkurss toimub kahes nominatsioonis "Hubasuse päev" ja "Kodune mood" . Ära unusta kirja panna oma nimi ja klass ning lisa ka oma saadetise lühike kirjeldus.

Failid võib saata ajavahemikul 06.05.-08.05.2020. Kui faili saatmine ebaõnnestus, võid oma video YouTube´i paigaldada ja meile viite saata. Ideed fotode, videote ja piltide tegemiseks võid saada slaidesitlusest:

denujuta20

Kõige kreatiivsemaid ja aktiivsemaid ootavad auhinnad!

   

"Töö distantsõppe ajal"

1.koht videote konkursil teemal "Töö distantsõppe ajal"

diplom2020 04 20 1koht

Üksteiselt eemal olemine ei ole põhjus, et linna haridustöötajate alustatud võistlustel mitte osaleda. Lihtsalt korraldajad muutsid võistluste formaadi ja meie kolleegid haarasid ideest kinni ja lõid videoklipi. Tublid!

   

Hurraaa! Koolivaheaeg!

Kallid sõbrad!

kanikuli2

Tuletame teile meelde, et ajavahemikul 20.-21.aprill on meil koolivaheaeg. Soovitame teil veeta seda arukalt, kasulikult, hästi puhata ja end välja magada. Kui aga keegi vajab konsultatsiooni, või oma võlad ära saata, siis 21. ja 22.aprillil kella 9.00 kuni 15.00 toimuvad meil konsultatsioonipäevad. kirjutage õpetajatele, esitage küsimusi ja saatke saatmata jäänud harjutused.

Haridus- ja Teadusministeerium koos teiste ministeeriumide ja asutustega kutsub teid jagada teistega, kuidas võib koolivaheajal hästi aega veeta. Saatke oma ideed! Selleks täitke Teeviit portaalis vorm ning saatke e-posti aadressile teeviit@teeviit.ee

Ideid võib pakkuda ka sotsiaalvõrgustikus kasutades postituses hashtag #sisukasvaheaeg.

Olge terved!

Lugupidamisega,

TMRG

   

Kallis koolipere!

7.aprillil tähistatakse kogu maailmas tervisepäev.

Tervisepäev

Meie gümnaasium ühineb selle üritusega, seepärast 7.aprilli pakume teile veeta eriti huvitavalt, ilma tavaliste tundide ja kodutöödeta.

Sellel päeval kutsume õpilasi loobuma nutiseadmete kasutamisest ning pühendama oma aega teid ümbritsevatele huvitavatele asjadele ja nähtustele.

Saatke pilte ja videoid konkursile "Tervisepäev" aadressile huvijuht@mreal.tln.edu.ee

Konkurss toimub erinevates nominatsioonides, sellepärast kirja teemal palume märkida nominatsiooni, ees- ja perekonnanimi ja klass.

Konkursile oodatakse nii õpilaste kui ka õpetajate töid.

Fotosid võib saata kuni 7.aprillini!

Kõige kreatiivsemaid ja aktiivsemaid õpilasi ootab auhind!

Nominatsioonid:

Kõige magusam ärkamine

Kõige tervislikum hommikusöök

Kõige reipavam soojendus

Kõige tervislikum lõuna

#stayhome #оставайсядома #püsikodus

Nutiseadmeteta õhtu

Kõige tervislikum uni

Et see päev mööduks eriliselt, pakume teile huvitavaid nõuandeid ja fakte, millega saate te tutvuda slaidprogrammis

Olge terved!

   

Armsad õpetajad, koolijuhid, vanemad ja õppurid – kogu koolipere!

Avaldan teile oma suurt lugupidamist ja südamlikku tänu! Olen kõigis oma kriisiolukorras tehtud avalikes pöördumistes ja kommentaarides väljendanud siirast uhkust Tallinna koolivõrgu sujuva distantsõppele ülemineku üle ja nende inimeste üle, tänu kellele see oluliste tõrgeteta edasi liigub, aga soovin teid tunnustada ka otse, meedia vahenduseta.

Olete pidanud kardinaalselt muutunud õppekorralduse sisuliselt üleöö omaks võtma, harjumuspärase töö ümber korraldama ja astuma välja ja kaugele oma mugavustsoonist. Olete kohanenud, leiutanud ja lahendanud. Olete ümber õppinud, arenenud suutnud selle uue olukorraga kohaneda. Olete märganud, hoolinud ja abistanud. Olete omaks võtnud muutunud õpikäsitluse mõiste sõna-sõnalt ja teinud seda nii pühendunult ja asjatundlikult, et tänaseks võime juba tunnistada olukorra stabiliseerumist ja arendamist järgmisse etappi. On suur rõõm näha ka seda, et te ei ole oludest hoolimata unustanud väga olulist tervendavat osa antud keerulises olukorras – huumorimeelt.

Jah, pean tõdema, et ootusepäraselt on esile kerkinud ka mõningaid probleeme. Näitena nimetan unetunde röövivat töömahtu, kõikvõimalike e-kanalite üleküllust või tehnilisi tõrkeid, aga ka lühikese etteteatamisega saadud töökorraldusi. Meeleheite asemel olete neis leidnud koostöökohti, võimalusi ja uusi väljakutseid. Just see ongi väärtus, mida tunnustame ja tahame hoida.

Panen teile südamele, et meie hariduse hea kvaliteedi hoidmine ka eriolukorra tingimustes on küll väga oluline, ent me peame siiski arvesse võtma antud hetke olukorra erakordsust. Palun õpetajatel senisest rohkem eelistada kujundavat või mitteeristavat hindamist, võimalusel mõelda läbi, kas õpilastele antud õppetöö maht on põhjendatud ja tasakaalus ning eelkõige märgata ja arvestada muutusi perede psühhosotsiaalses olukorras. Teisisõnu, ärge liialt koormake lapsi ja nende vanemaid, ega põlege kaugtööl läbi – me vajame teid kõiki ka peale kriisiolukorra möödumist. Tean, et olete seda juba paljuski teinud, ja tänan teid kõige selle eest!

Soovin teile selget pead ja helget meelt! Koos elame edukalt selle raske perioodi üle ja tuleme sellest veelgi tugevamana välja!

Lugupidamisega,

Vadim Belobrovtsev

Tallinna abilinnapea

   

TÄHELEPANU!

Lugupeetud lapsevanemad!

Eriolukorra täiendatavate meetmete tõttu asendatakse alates 1.04 sooja lõunasöögi portsjon 6 päeva toidupaki vastu.

Toidupakkide jagamine toimub kolmapäeval, 1. aprillil ajavahemikus 11.00-13.00 kooli sööklast (sissepääs kooli parklast) eelneva registreerimise ja õpilaspileti alusel.

Järgmine toidupakkide jagamine toimub 08.04. kl 11.00 – 13.00.

Juhul, kui teie soovite, et teie laps saaks 08. aprillil toidupakki, palun sellest teavitada klassijuhatajat hilejmalt 02.04.2020 kl 15:00.

Parimate soovidega,

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

   

Lugupeetud õpilased, vanemad ja koolitöötajad!

Kooli med.õde pakub teile konsulteerimise võimalust telefoni teel küsimustes , mis on seotud koroonaviirusega COVID-19. Momendil peale koroonaviirusliku infektsiooni on ka levinud gripi, paragripi ja teised respiratoorsed viirused, mis kutsuvad higamisteede haigused esile. Seoses suure telefonikõnede arvuga perearstile ja perearstide infotelefonile 1220, ei saa te vastuseid oma küsimustele, kuna telefoniliinid on kinni.Sel juhul on teil võimalus mulle helistada. mul on meditsiiniline haridus ning ma püüan teie küsimustele vastata ning anda nõu eesmärgiga küsimust lahendada ning anda ka soovitused tervise kaitseks ja infektsiooni levimise piiramise tagamiseks.

90680313 3653392688066747_8786891531517689856_n

Aitame üksteist!

lugupidamisega,

med.õde Irina Jerjomenko

tel.+372 56200164

SA Tallinna Koolitervishoid

   

Lugupeetud lapsevanemad!

Tänan teid vastupidavuse, tarkuse ja mõistmise eest , mida te näitasite eelmise nädala jooksul. Kõik me olime meie jaoks uutes tingimustes-meie laste õppeprotsessi oli vaja ümber korraldada ning teha kõik võimalik, et koduseks õppeks muutunud protsess ei kahjustaks tavalist elulaadi.

images 123

Ilmtingimata paljudel õpilastel oli raske end kokku võtta ning täita ülesandeid, mida õpilased ette valmistasid ja õigeaegselt tehtud tööd ära saata.Eriti praegu vajavad õpilased täiskasvanute tuge. Antud olukorras just teie osalemine laste õppimises on kõige olulisem."Motiveerige!",-kuuleme me teie suust meie aadressil. Nüüd te teate kuidas see tegelikult raske. Olen kindel, et igaüks teist vaatab oma last teisest küljest, leidis just seda võtit, mis sobiks kõige paremini oma lapse motiveerimiseks, saaks teda aidata. Kui teil tekib raskusi, siis abi saamiseks tuleb pöörduda õpetaja või tugespetsialistide poole.Üheskoos me kindlasti leiame lahenduse tekkinud probleemile.

Tänan teid, et te leidsite aega, et vastata tagasiside küsimustiku küsimustele. See on meile väga oluline mõista, mis tuli meil hästi välja ja mille kallal tuleb veel tööd teha, et distantsõpet uue õppeformaadina lähiperioodil kõigile meile paremaks muuta.

unnamedKüsimustiku tulemustega võib tutvuda SIIN

Palun teid aru saada, et me ka õppisime ja paljut selgeks saime ning katsetame eelseisval perioodil. Ja kui mõni mõtleb, et õpetajal on Skype-konverentsi on õpetajal kerge korraldada, siis te eksite ja ei võta arvesse raskusi, millega võib kokku puutuda: 1. meie õpilaste perede tehnilised võimalused on erinevad ja me peame neid arvestama,2. Skype võimaldab üheaegne suhtlemine 25 inimesele, meil on aga suurema õpilaste arvuga klassid olemas;3. õpilasel endal võivad ka lapsed olla, kellel on ka distantsõpe. Ja veel palju teisi faktoreid, mis on tehnilise progressi saavutuste takistamiseks.

Täname, et paljud teist jätsid positiivseid vastuseid! See motiveerib ja toetab!

Tuletan meelde, et eriolukorra režiimis te vastutate ka eeskirjade täitmise eest , mis on suunatud koronaviiruse leviku takistamisele. Muretsege selle eest, et teie lapsed kodus püsiksid. Korraldage neile kodus turvalist keskkonda eneseharimiseks ja õppimiseks.

Palun järgige Terviseameti soovitusi!

 

Lugupidamisega,

Natalja Vergun

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktor.

   

Kallid 9. ja12.klasside õpilased!

1583039483 imtahan-azeuro-1-1

Seoses eriolukorraga põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite periood on edasi määramata ajaks lükatud. Samuti eriolukorraga seoses ei toimu keeletasemeeksameid ja teste ning tasemetöid.Uued eksamite toimumise kuupäevad sõltuvad eriolukorra pikkusest.

Uute eksamite tähtaegade määramisel lähtub Haridusministeerium sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamiteks häälestada, mitte varem, kui 2 nädalat peale tavaõppimise korraldamise taastamist.

Lugupidamisega,

TMRG

   

Lühikesed video-nõuanded

SA Innove Rajaleidjalt õpilastele, õpetajatele ja vanematele: kuidas edukalt läbida distants/koduõppe teed.

2957 Kids-at-IT-class_Ministry-of-Education-and-Research-Aivo-Kallas_2036572-360x240

õpilastele link

õpetajatele link

vanematele link

kõige levinumad küsimused ja vastused neile link

   

Lehekülg 4 / 127

«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»