Gümnaasium

Tööpakkumised

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kuulutab välja konkursid pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks õa 2017/2018 järgmiselt:

Geograafiaõpetaja  - 8t gümnaasiumis (eesti keeles)

Ajaloo-õpetaja - 11t gümnaasiumis (eesti keeles)

Saksa keele õpetaja – 12t gümnaasiumis ( dokumentide esitamise tähtaeg on 13.10.2017.a.)

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel (C1 eestikeelse aineõppe puhul), täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Konkurss" e-posti teel direktor@mreal.tln.edu.ee hiljemalt 20.10.2017.a.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord