Gümnaasium

Tööpakkumised

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kuulutab välja konkursid pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks õa 2018/2019 järgmiselt:

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium otsib oma meeskonda muusikaõpetajat (põhikoolis) asendusajaks.

 

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel, täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust ning soovi töötada lastega.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Konkurss" e-posti teel direktor@mreal.tln.edu.ee hiljemalt 19.10.2018.a.

 
 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord