Gümnaasium

Tööpakkumised

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium otsib oma meeskonda

eesti keele teise keelena õpetajat täis- või osalise tööajaga asendusajaks.

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskust C1 tasemel, täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust ning soovi töötada lastega.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Konkurss" e-posti teel direktor@mreal.tln.edu.ee hiljemalt 20.09.2020.a.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord