Gümnaasium

Tervise üritused

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi
Tervisekomisjoni tööplaan
2018./2019.õ.a.

 

Nr

Üritus

vanuserühm

Tähtaeg

vastutavad

1

Traumade ennetamine tundides ja klassivälistes üritustes

1-12 .kl

Aasta jooksul

aineõpetajad, kooli meedikud, klassijuhatajad, õppealajuhatajad

2

Loengud tervisest

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kutsutud lektorid,

Inimeseõpetuse õpetajad

3

Liiklusõnnetuste ennetamine (loengud, ülesannete täitmine tundides, vestlused)

1-12.kl

Aasta jooksul

Liikluspolitsei , klassijuhatajad,tööõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetajad

Ohutuse nõude allkirjastamine

4

Koostöö psühholoogi ja sotsiaalpedagoogiga õppeprotsessis probleemsete psühholoogiliste situatsioonide ennetamise eesmärgil

1-12.kl.

Aasta jooksul

  Klassijuhatajad    sotsiaalpedagoog, psühholoog

5

Esmaabi traumade puhul

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli meedik

6

 Kirjaliku ja suulise kõne korrigeerimine

1-4 .kl.

Aasta jooksul

Kooli logopeed ja parandusõppe õpetajad

7

Psühholoogiline abi kriisi situatsioonides

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli psühholoog

8

Toidu kvaliteedi kontroll

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli tervishoiu kabinet

9

 Õpialste tervise kvaliteedi kontroll

( uuringud)

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli tervishoiu kabineti töötaja

10

Vahetusjalatsite kandmise kontroll

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid. Korrapidaja-õpetajad  ja aineõpetajad, õpilasesinduse liikmed-

11

Korrapidaja-õpetajate kordapidamise korraldamine

Peavad korda kõik õpetajad graafiku alusel

Aasta jooksul

huvijuht

12

Klassikabinettide tuulutamise kontroll vahetundide ajal

aineõpetajad

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid, järgmises tunnis kabinetis töötavad aineõpetajad

13

Koolimaja temperatuurirežiimi kontroll

koolihoone

Aasta jooksul

majandusjuhataja

14

Narkomaania, suitsetamise ja alkoholismi ennetamine

2-12 .kl.

Aasta jooksul

Kutsutud lektorid, koolimeedik,

klassijuhatajd

15

 Tunnid ja õppeekskursioonid 

Kõik astmed

Aasta jooksul

Aineõpetajad, Klassijuhatajad õppealajuhatajad,

huvijuht

16

Spordi – ja tervisepäevad õpilastele

 Kõik astmed

Aasta jooksul

Kooli juhtkonna liikmed

Keh.kasv.õpetajad

17

 Koolisöökla menüü teavitamine ( nädal aega varem) 

1-12.kl.

Aasta jooksul

Söökla töötajad, infojuht

18

Talgupäev

1-12.kl.

06.05.19

Koolipere

19

KEAT võistkonna õpingud spordimängu „ Sa suudad seda „ osalemiseks

6 .kl.

Aasta jooksul

 

kutsutud lektorid, huvijuht

20

"Suitsuprii klass" konkursil osalemine

4-12 .kl.

Aasta jooksul

4-12.kl. klassijuhatajad, huvijuht

21

Kostöö „Roheline kool“

koolihoone

Aasta jooksul

Koolipere

22

Suusapäev

1-12 .kl.

Talveperioodil

 

 1.-12. kl. Klassijuhatajad

Kehalise kasvatuse õpetajad, huvijuht

Täiendavalt aasta jooksul:

 

 

  1. Loengud.
  2. Üksikud üritused
  3. Etenduste läbiviimine koolimajas
  4. Projektid.

 

 

 

 

Nr

Üritus

vanuserühm

Tähtaeg

vastutavad

1

Traumade ennetamine tundides ja klassivälistes üritustes

1-12 .kl

Aasta jooksul

aineõpetajad, kooli meedikud, klassijuhatajad, õppealajuhatajad

2

Loengud tervisest

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kutsutud lektorid,

inimeseõpetuse

3

Liiklusõnnetuste ennetamine (loengud, ülesannete täitmine tundides, vestlused, etendused)

1-12.kl

Aasta jooksul

Liikluspolitsei , klassijuhatajad, tööõpetuse ja kehalisekasvatuse õpetajad

Ohutuse nõude allkirjastamine

4

Koostöö psühholoogi ja sotsiaalpedagoogiga õppeprotsessis probleemsete psühholoogiliste situatsioonide ennetamise eesmärgil

1-12.kl.

Aasta jooksul

Klassijuhatajad sotsiaalpedagoog, psühholoog

5

Esmaabi traumade puhul

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli meedikud

6

 Kirjaliku ja suulise kõne korrigeerimine

1-4 .kl.

Aasta jooksul

Kooli logopeed ja parandusõppe õpetajad

7

Psühholoogiline abi kriisi situatsioonides

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli psühholoog

8

Toidu kvaliteedi kontroll

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli tervishoiu kabinet

9

 õpialste tervise kvaliteedi kontroll ( uuringud)

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli tervishoiu kabineti töötaja

10

Vahetusjalatsite kandmise kontroll

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid. Korrapidaja-õpetajad  ja aineõpetajad

11

 korrapidaja-õpetajate kordapidamise korraldamine

Peavad kordakõik õpetajad graafiku alusel

Aasta jooksul

Dir.asetäitja õppe-kasvatustöös

12

Klassikabinettide tuulutamise kontroll vahetundide ajal

aineõpetajad

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid, järgmises tunnis kabinetis töötavad  aineõpetajad

majandusjuhataja

13

Koolimaja temperatuurirežiimi kontroll

koolihoone

Aasta jooksul

Kooli meedikud ja majandusjuhataja

14

jalutusvahetundide korraldamine kooli siseõues(ilusa ilmaga)

1-4 .kl.

1. ja 4.veerand

Klassijuhatajad

15

narkomaania, suitsetamise ja alkoholismi ennetamine

5-12 .kl.

Aasta jooksul

Kutsutud lektorid, koolimeedikud,

klassijuhatajd

16

 tunnid ja õppeekskursioonid individuaalsete tundide või  Haridusameti projektide raames

Kõik astmed

Aasta jooksul

Aineõpetajad, Klassijuhatajadõppealajuhatajad

18

spordi – ja tervisepäevad õpilastele

 Kõik astmed

Aasta jooksul

Kooli juhtkonna liikmed

Keh.kasv.õpetajad

19

 koolisöökla menüü teavitamine ( nädal aega varem) fuajees, sööklas ja foorumis)

1-9 .kl.

Aasta jooksul

Söökla töötajad, infojuht

20

Bioloogia ainenädala raames:
1. 9.klassi õpilaste esinemised 6.klassides

5-11 .kl.

Aasta jooksul

Keemia-bioloogia ainesektsiooni õpetajad

22.

Kooli territooriumi koristamine

10-12.kl.

mai 2015

Tervisekomisjoni liikmed, 10-12.kl. klassijuhatajad

24.

FEAT võistkonna õpingud spordimängu „ Sa suudad seda „ osalemiseks

6 .kl.

Aasta jooksul

Mai 2015

Kooli medõde, kutsutud lektorid

25.

"Suitsuprii klass" konkursil osalemine

4-12 .kl.

Aasta jooksul

1-12.kl. klassijuhatajad

26.

Keh.kasv.tundide läbiviimine –suusatamine Nõmme metsas

6-12 .kl.

Talveperioodil

12-20.12.2014

 2-11. kl. Klassijuhatajad

Kehalise kasvatuse õpetajad

27.

Osalemine TEIPis

Projekti järgi

Projekti järgi

Projekti järgi