Gümnaasium

Õpetajad

 

Eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete ainesektsioon
19eestikeel
Õpetaja OLGA IVANOVA eesti keel,  eesti kijandus ivanova@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja ANNELI KRISTAL õppealajuhataja, eesti keel anneli@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja IRINA EPLER

 

 

eesti keel epler@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja OLGA KORKKINEN eesti keel korkkinen@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja KATRIN IRLIS

 

 

eesti keel irlis@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja NATALJA LUUKAS

 

 

eesti keel

luukas@mreal.tln.edu.ee

Õpetaja KIIRA KÄBI

 

 

eesti keel kabi@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja ANNA PROSKURA

 

 

  lapsehoolduspuhkusel strutsalina@mreal.tln.edu.ee
Reaal- ja loodusteaduste ainesektsioon
19reaaljaloodus
Õpetaja IRINA PROKOPOVA matemaatika

 

 

prokopova@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja IRINA TŠITŠEJEVA tehnoloogia, keemia tsitsejeva@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja

LARISSA LIKH

füüsika

 

 

larissa_lihh@mreal.tln.edu.ee
Asendusõpetaja

ARTUR LIKH

füüsika

 

 

 

larissa_lihh@mreal.tln.edu.ee

Õpetaja

KATERYNA HUSEVA

füüsika

 

 

kateryna.huseva@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja JEVGENIA PETROVA matemaatika petrova@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja SVETLANA BUTKOVSKAJA õppealajuhataja, matemaatika butkovskaja@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja NATALJA NIKIFOROVA bioloogia

 

 

nikiforova@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja ANU WAHAR geograafia

 

 

 

wahar@mreal.tln.edu.ee

Õpetaja GALINA TRUFANOVA matemaatika

 

 

trufanova@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja JEKATERINA VANINA matemaatika

 

 

vanina@mreal.tln.edu.ee

 

 

Vene keele, kirjanduse ja ajaloo ainesektsioon
vene keele
Õpetaja SERGEI ZVONARJOV ajalugu

 

 

zvonarjov@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja MARINA DITINA vene keel, kirjandus ditina@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja-metoodik NATALIJA MAHHOVA vene keel, kirjandus mahhova@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja ALLA OJA vene keel ja  kirjandus, õpiabirühmaõpetaja

 

 

oja@mreal.tln.edu.ee

 

Õpetaja AHTO MÜLLA ajalugu ja ühiskonnaõpetus

 

 

ahto.mylla@mreal.tln.edu.ee 
Võõrkeelte ainesektsioon
19voorkeelte
Õpetaja MARGARITA MAŽEIKO inglise keel

 

 

mazeiko@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja ANNA GOLUBEVA inglise keel

 

 

golubeva@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja MARIANNA TAM inglise keel

 

 

tam@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja NATALJA TALIS inglise keel

 

 

talis@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja OLGA GAMS inglise keel

 

 

gams@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja OLGA VINOGRADNIKOVA saksa keel

 

 

vinogradnikova@mreal.tln.edu.ee
Algklasside ainesektsioon
19algklasside
Õpetaja INGRID REIMAN algklassid, õpiabirühmaõpetaja

 

 

reiman@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja ANNA MIHHALJOVA algklassid, õpiabirühmaõpetaja

 

 

mihhaljova@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja IRINA KUDRJASOVA õpiabirühmaõpetaja

 

 

kudrjasova@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja-metoodik IRINA ŽEDELEVA algklassid, õpiabirühmaõpetaja zedeleva@mreal.tln.edu.ee

 

 

Õpetaja LARISSA BUDNITSKAJA algklassid budnitskaja@mreal.tln.edu.ee

 

Õpetaja MARINA RÕMAR kunst ja algklassid

 

 

romar@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja NATALJA AKTSÕZNAJA eesti ja inglise keel

 

 

aktsoznaja@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja SVETLANA ZAHHAROVA algklassid, õpiabirühmaõpetaja

 

 

zahharova@mreal.tln.edu.ee

 

Õpetaja VEERA KAPARINA algklassid

 

 

kaparina@mreal.tln.edu.ee

 

Õpetaja IRINA VORONAJA algklassid

 

 

voronaja@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja ANASTASSIJA BELOBORODOVA algklassid, eesti keel

 

 


beloborodova@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja LJUDMILLA PEREPJOLKINA algklassid

 

 

perepjolkina@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja JELENA DOLL algklassid

 

 

doll@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja DIANA VEIPER algklassid

 

 

veiper@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja OLGA HOMTŠENKO algklassid

 

 

olga.homtsenko@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja VLADA TEUS-MILLER algklassid

 

 

teus-miller@mreal.tln.edu.ee
Rakendusainete ainesektsioon
088xRak
Õpetaja LJUBOV KOLESNIK muusika

 

 

kolesnik@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja LJUDMILA SJOMINA muusika, koorijuht

 

 

sjomina@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja VIKTORIA PRITSÕK muusika

 

 

viktoria.pritsok@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja LEMME HIRV kunst

 

 

hirv@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja MARIA KONDRATJEVA lapsehoolduspuhkusel

 

 

kondratjeva@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja OLGA DIDÕK kehaline kasvatus

 

 

didik@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja TÕNU KAUKIS kehaline kasvatus

 

 

kaukis@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja NATALJA KURGUZ tütarlaste käsitöö

 

 

kourgouz@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja ALEKSEI VINTEJEV liiklusteooria

 

 

vintejev@mreal.tln.edu.ee 
Õpetaja SERGEI JAKIMENKO tehnoloogiaõpetus

 

 

jakimenko@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja OLEG KIM kehaline kasvatus

 

 

kim@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja KALLE OTS riigikaitse

 

 

kalleots@mreal.tln.edu.ee
Õpetaja ANASTASSIA EVEREST karjääriõpetus