Gümnaasium

Hoolekogu

HOOLEKOGU e-mail: hoolekogu@mreal.tln.edu.ee
Anton Tšurilov lapsevanem, hoolekogu esimees
Inga Bringul lapsevanem, hoolekogu aseesimees
Maria Tulbina lapsevanem
Jana Vaitukovitš lapsevanem
Irina Žedeleva õpetaja
Svetlana Zahharova
õpetaja
Daniil Okuneski õpilane
Julia Telitsa vilistlane
Igor Kravtšenko linna esindaja

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu (kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 14.11.2019.a käskkirjaga nr 1.-2/476)

Protokoll nr1

Protokoll nr2

Protokoll nr3

Protokoll nr4