Gümnaasium

Hoolekogu

HOOLEKOGU e-mail: hoolekogu@mreal.ee
Anton Tšurilov lapsevanem, hoolekogu esimees
Julia Telitsa vilistlane, hoolekogu aseesimees
Maria Tulbina lapsevanem, hoolekogu sekretär
Jana Vaitukovitš lapsevanem
Inga Bringul lapsevanem
Irina Žedeleva õpetaja
Svetlana Zahharova
õpetaja
Daniil Okuneski õpilane
Igor Kravtšenko linna esindaja


Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu (kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 14.11.2019.a käskkirjaga nr 1.-2/476)


Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73

Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord

Protokoll nr1

Protokoll nr2