Gümnaasium

Hoolekogu

HOOLEKOGU e-mail: hoolekogu@mreal.tln.edu.ee
Anton Tšurilov lapsevanem, hoolekogu esimees
Inga Bringul lapsevanem, hoolekogu aseesimees
Svetlana Romanova lapsevanem
Natalia Gretšiškina lapsevanem
Irina Žedeleva õpetaja
Jelena Baer-Bader
õpetaja
Semen Tšebnau õpilane
Julia Telitsa vilistlane
Igor Kravtšenko
linna esindaja

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu (kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 17.10.2016.a käskkirjaga nr 1.-2/287)

Protokoll nr1

Protokoll nr2