Gümnaasium

Hoolekogu

HOOLEKOGU e-mail: hoolekogu@mreal.tln.edu.ee
Anton Tšurilov lapsevanem, hoolekogu esimees
Inga Bringul lapsevanem, hoolekogu aseesimees
Svetlana Arapova lapsevanem
Natalia Gretšiškina lapsevanem
Irina Žedeleva õpetaja
Jelena Baer-Bader
õpetaja
Anastassia Romaško õpilane
Julia Telitsa vilistlane
Igor Kravtšenko
linna esindaja

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu (kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 18.12.2017.a käskkirjaga nr 1.-2/660)

Protokoll nr1

Protokoll nr2

Protokoll nr3

Protokoll nr4