Lugupeetud õpilased ja vanemad!                   94ac858f254d9b68ae1abd20b4be5853c439fcd1 00

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele jätkab Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium distants/koduõpet. Vajadusel selline õppevorm saab pikenduse.

Põhilised muudatused alates 30.03.2020 on seotud riikliku õppekava täismahus täitmisega:

distantsõppeaeg on ajavahemikul 8:00 - 14:00

14:00 - 14:45-aineõpetajate konsultatsioonid elektroonposti teel

õppeprotsessi ajal on ette nähtud lõunaaeg

Tunniplaanis peale lõunat olevate tundide ülesannete täitmist planeerib õpilane iseseisvalt, lähtudes nädalaõppekoormusest ning esitab täidetud ülesanne õpetajale peale toimunud tundi nädala jooksul õpetaja poolt määratud tähtajaks.

Lisas on järgmised dokumendid:

unnamed koduse/distantsõppetöö korraldus Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis

unnamed informatsioon kooli raamatukoguhoidjalt

unnamed distantstundide tunniplaan alates 30.03.2020

unnamed Tugiteenuste spetsialistide tunnid alates 30.03.2020

unnamed huvitav lugemine

Õpilastel on soovitatud koju jääda. Vanemaid palume jälgida, et lapsed järgiksid tegevuse keelu väljaspool kodu.

Meie õpetajad on valmis väljakutse vastu võtma ning teiega koos saame me selle situatsiooniga hakkama.

Olge terved!

 

Lugupidamisega,

teie TMRG

 


Õpilaspilet alates 01.01.2020

valnese-pilet

 

Lugupeetud lastevanemad ja õpilased!


Seoses õpilaspiletite valmistamise teenusega tegeleva firma vahetusega, palume Teid uusi pileteid mitte tellida. Info õpilaspiletite tellimise võimaluse kohta teise firma kaudu lisame esimesel võimalusel.


NB! Olemasolevad ja varem tellitud piletid kehtivad, uusi tellida ei ole vaja.


Lugupidamisega, TMRG

 

Viimati muudetud: 19.01.2020

Lehekülge haldab:

A. Kuntsmann, e-mail: infojuht@mreal.tln.edu.ee

pilt12

Loe edasiSulge

Toidupakkide väljastamine 08.04.2020.

paket3 

Lugupeetud lapsevanemad!

8. aprillil kell 9.00 kuni 14.30 saavad toidupaki kõik lapsed, kes on ennast eelnevalt registreerinud.

unnamed Toidupaki kättesaamise juhised on lisatud. 

Lugupidamisega,

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

Kallis koolipere!

7.aprillil tähistatakse kogu maailmas tervisepäev.

Tervisepäev

Meie gümnaasium ühineb selle üritusega, seepärast 7.aprilli pakume teile veeta eriti huvitavalt, ilma tavaliste tundide ja kodutöödeta.

Sellel päeval kutsume õpilasi loobuma nutiseadmete kasutamisest ning pühendama oma aega teid ümbritsevatele huvitavatele asjadele ja nähtustele.

Saatke pilte ja videoid konkursile "Tervisepäev" aadressile huvijuht@mreal.tln.edu.ee

Konkurss toimub erinevates nominatsioonides, sellepärast kirja teemal palume märkida nominatsiooni, ees- ja perekonnanimi ja klass.

Konkursile oodatakse nii õpilaste kui ka õpetajate töid.

Fotosid võib saata kuni 7.aprillini!

Kõige kreatiivsemaid ja aktiivsemaid õpilasi ootab auhind!

Nominatsioonid:

Kõige magusam ärkamine

Kõige tervislikum hommikusöök

Kõige reipavam soojendus

Kõige tervislikum lõuna

#stayhome #оставайсядома #püsikodus

Nutiseadmeteta õhtu

Kõige tervislikum uni

Et see päev mööduks eriliselt, pakume teile huvitavaid nõuandeid ja fakte, millega saate te tutvuda slaidprogrammis

Olge terved!

Armsad õpetajad, koolijuhid, vanemad ja õppurid – kogu koolipere!

Avaldan teile oma suurt lugupidamist ja südamlikku tänu! Olen kõigis oma kriisiolukorras tehtud avalikes pöördumistes ja kommentaarides väljendanud siirast uhkust Tallinna koolivõrgu sujuva distantsõppele ülemineku üle ja nende inimeste üle, tänu kellele see oluliste tõrgeteta edasi liigub, aga soovin teid tunnustada ka otse, meedia vahenduseta.

Olete pidanud kardinaalselt muutunud õppekorralduse sisuliselt üleöö omaks võtma, harjumuspärase töö ümber korraldama ja astuma välja ja kaugele oma mugavustsoonist. Olete kohanenud, leiutanud ja lahendanud. Olete ümber õppinud, arenenud suutnud selle uue olukorraga kohaneda. Olete märganud, hoolinud ja abistanud. Olete omaks võtnud muutunud õpikäsitluse mõiste sõna-sõnalt ja teinud seda nii pühendunult ja asjatundlikult, et tänaseks võime juba tunnistada olukorra stabiliseerumist ja arendamist järgmisse etappi. On suur rõõm näha ka seda, et te ei ole oludest hoolimata unustanud väga olulist tervendavat osa antud keerulises olukorras – huumorimeelt.

Jah, pean tõdema, et ootusepäraselt on esile kerkinud ka mõningaid probleeme. Näitena nimetan unetunde röövivat töömahtu, kõikvõimalike e-kanalite üleküllust või tehnilisi tõrkeid, aga ka lühikese etteteatamisega saadud töökorraldusi. Meeleheite asemel olete neis leidnud koostöökohti, võimalusi ja uusi väljakutseid. Just see ongi väärtus, mida tunnustame ja tahame hoida.

Panen teile südamele, et meie hariduse hea kvaliteedi hoidmine ka eriolukorra tingimustes on küll väga oluline, ent me peame siiski arvesse võtma antud hetke olukorra erakordsust. Palun õpetajatel senisest rohkem eelistada kujundavat või mitteeristavat hindamist, võimalusel mõelda läbi, kas õpilastele antud õppetöö maht on põhjendatud ja tasakaalus ning eelkõige märgata ja arvestada muutusi perede psühhosotsiaalses olukorras. Teisisõnu, ärge liialt koormake lapsi ja nende vanemaid, ega põlege kaugtööl läbi – me vajame teid kõiki ka peale kriisiolukorra möödumist. Tean, et olete seda juba paljuski teinud, ja tänan teid kõige selle eest!

Soovin teile selget pead ja helget meelt! Koos elame edukalt selle raske perioodi üle ja tuleme sellest veelgi tugevamana välja!

Lugupidamisega,

Vadim Belobrovtsev

Tallinna abilinnapea

Kõik uudised