Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

2020klass1kordru

Kuulutab välja konkursi 1.klassi vabadele kohtadele.

Lastevanemate avalduste vastuvõtt toimub igapäevaselt meili teel: mreal@mreal.tln.edu.ee või eelnevalt kokkuleppel telefonil +372 652 2533 koolis tööpäevadel kella 9.00-14.00 aadressil: Ed.Vilde tee, 64, Tallinn. 


v 10_klass et

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kulutab välja 2020./2021.õ.a. õpilaste vastuvõtu 10.klassi järgmistel suundadel:

keemia-matemaatika õppesuund (KM)

sotsiaal-humanitaar õppesuund(SH)

 

1. Üksikasjaliku infoga gümnaasiumiklassidesse õppima asumisest saab tutvuda: VIIDE

10.klassi sisseastumiseks on vaja:

kuni 09.06.2020 saata motivatsioonikiri, kus põhjendada grupi valikut (kas KM või SH) ning avaldus 10.klassi sisseastumiseks e-posti aadressile butkovskaja@mreal.tln.edu.ee

 

2. Kuni 25.06.2020 lisaks tuleb esitada:

põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht (saata dokumentide fotod); info ohutust dokumentide originaalide üleandmisest tuleb kiri

Õpilase isikut tõendav dokumendi koopia

vanema isikut tõendava dokumendi koopia

õpilase sünnitunnistuse koopia

 

3. otsusest õpiase 10.klassi vastuvõtmisest/vastuvõtus keeldumisest teatavitab kool lastevanemaid e-posti teel hiljemalt 1.juuliks 2020

 

lisainfo e-posti teel butkovskaja@mreal.tln.edu.ee

Svetlana Butkovskaja, TMRGi õppealajuhataja

 


 

Veetke 2020./2021.õa huvitavalt ja kasulikult! Tulge meile eelklassi õppima!

unnamed 1

Eelklassidesse registreerimine toimub elektrooniliselt ajavahemikul 16.04.2020-30.08.202(või lõpeb rühmade komplekteerimisel)

giphy 1 Viide registreerimisele.

Eelklasside töö toimub ajavahemikul 07.09.2020-31.05.2021

Eelklasside õpetajad on:Olga Homtšenko, Ingrid Reiman, Ljudmila Perepjolkina(eesti keele süvaõppega klass)

Õppetöö toimub 1 kord nädalas, esmaspäeviti 16.00-19.00.

Eelklasside lastevanemate koosolek toimub 31.08.2020 kell.17.30 gümnaasiumi aulas.

giphy 1 Õppetegevuseks vajalikud asjad.

Õppetöö maksumus-30 eur/kuus, toimub vastavalt vanema ja kooli vahel sõlmitud lepingule.

giphy 1 Leping tutvumiseks

Koolivaheajal õppetööd ei toimu.

Lisainfo:

kantselei +372 652 2533

Olga Korkkinen korkkinen@mreal.tln.edu.ee

Julia Stantšik huvijuht@mreal.tln.edu.ee

 

Viimati muudetud: 19.01.2020

Lehekülge haldab:

A. Kuntsmann, e-mail: infojuht@mreal.tln.edu.ee

pilt12

Loe edasiSulge

Kooli kantselei tööaeg

kantselei too

Tööpakkumised

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium otsib oma meeskonda õa 2020/2021 õpetajaid järgmiselt:

 

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat täiskoormusega (õppekeel vene keel, põhikool);

inimeseõpetuse õpetajat osalise koormusega (õppekeel vene keel, põhikool);

geograafiaõpetajat osalise koormusega (õppekeel vene keel, põhikool);

eesti keele teise keelena õpetajat täiskoormusega;

inglise keele õpetajat asendusajaks täiskoormusega.

 

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel, eesti keeles õpetamise puhul C1 tasemel, täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust ning soovi töötada lastega.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Konkurss" e-posti teel direktor@mreal.tln.edu.ee hiljemalt 14.08.2020.a.

Kollektiivne puhkus

Käesolevaga teatame, et ajavahemikul 04.07.2020-02.08.2020 kogu gümnaasiumi personal on puhkusel.

otpusk 2020

Kiiret lahendust vajavate küsimuste puhul palume kirjutada mreal@mreal.tln.edu.ee. Ilusat suve k]igile! Kohtumiseni 3.augustil.

Lugupidamisega,

TMRG

Kõik uudised