Tulevased esimesed klassid.

 

Et septembri alguses saada kätte õpilaspilet, on vajalik digifoto.

Õpilaspileti foto peab olema .jpg formaadis, külgede suhe 4:5 (dokumendifoto), pildi nimeks peab olema õpilase isikukood, näiteks 60530050126.jpg (maksimum faili suurus 1 MB)

Pilt tuleb saata e-posti aadressile: foto@mreal.tln.edu.ee, hiljemalt 20.augustiks. Kirja pealkirjas märkida lapse nimi ja isikukood.

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium alustab õpilaste vastuvõttu eelkooli 2017/2018.õ.a.

Eelkool alustab õppetööd 11.09.2017 ning lõpetab 31.05.2018

1.grupp: esmaspäev 16.30-19.00- õpetaja Veera Kaparina

2.grupp: neljapäev 16.30-19.00- õpetaja Marina Rõmar

3.grupp (osa õppeainetest õpitakse eesti keeles):
esmaspäev 16.30-19.00- õpetaja Irina Voronaja

  • Infotund eelkooli õpilaste vanematele toimub 07.09.2017 kell 17.30 gümnaasiumi aulas.
  • Registreerimine eelkooli toimub elektroonilisel teel ajavahemikul 03.04.2017-01.09.2017 ( või gruppide täitumisel )
  • Kuutasu on 20 eur/kuus
  • Koolivaheajal õppetööd ei toimu.

 Lisa:

Ljudmilla Nikolajenko, õppealajuhataja, tel. 6522-535,
e-mail:nikolajenko@mreal.tln.edu.ee

 

2017./2018.õ.a.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium avab 10.klassi, kus on olemas järgmised õppesuunad:

  • keemia – matemaatika õppesuund
  • sotsiaal-humanitaar õppesuund

Vastuvõtt 10.klassi.

1. 10.klassi sisseastumiseks on vaja läbida vestlust õppealajuhatajaga perioodil 15.06.-27.06.2017 ning kirjutada avaldus kohspeal.
2. Otsusest 10.klassi sisseastumise/mittesisseastumise kohta teatab kool hiljemalt 1.juulil vanemaid e-posti teel.
3. 10.klassi sisseastuja esitab:
-kirjalik avaldus ( kirjutatakse kohapeal)
-põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
-sünnitunnistuse koopia
-õpilase ja ühe lapsevanema isikut tõestavate dokumentide koopiad.

Lisainfo ja registreerimine vestlusele 
Svetlana Butkovskaja, õppealajuhataja
e-mail:butkovskaja@mreal.tln.edu.ee

 

 

Projekt "Roheline kool"

 

 

Viimati muudetud: 1.09.2016

Lehekülge haldab:

A.Venevtsev, e-mail: admin@mreal.tln.edu.ee

Suveperioodil ajavahemikul 03.07-30.07.2017 gümnaasiumi töötajad  viibivad  kollektiivpuhkusel.

31.07 - 31.08.2017 gümnaasium töötab kella 9.00-15.00

 

Loe edasiSulge

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kuulutab välja konkursid pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kuulutab välja konkursid pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks õa 2017/2018 järgmiselt:

Matemaatikaõpetaja – põhikool ja gümnaasium

Füüsikaõpetaja – põhikool ja gümnaasium

Geograafiaõpetaja – gümnaasium (eesti keeles)

Ajaloo-õpetaja - 13t gümnaasiumis (eesti keeles)

Inglise keele õpetaja (lapsehoolduspuhkuse ajaks) – 15t põhikoolis

Vene keele õpetaja – täiskoormus

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel (C1 eestikeelse aineõppe puhul), täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Konkurss" e-posti teel direktor@mreal.tln.edu.ee hiljemalt 16.08.2017.a.

Põhikooli lõpuaktus

Gümnaasiumi lõpuaktus

 

Kõik uudised